|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Primarul din Horezu, Nicolae Sărdărescu, va desfiinţa hala existentă pentru a construi o piaţă agroalimentară nouă 

Sardarescu

Consiliul Local al oraşului Horezu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.05.2020, a aprobat investiţia „Desfiinţare hală existentă, construire piaţă agroalimentară parter şi parcare aferentă”. S-au mai aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiţiei în sumă de 2.758.653 lei cu TVA din care C+M 2.053.882 lei cu TVA. Recent, Primăria oraşului Horezu a stabilit noua valoare totală a proiectului „Înfiinţarea parcului de agreement şi recreere Constantin Brâncoveanu”, în cuantum de 9.513.399 lei cu TVA. Contribuţia proprie în proiect este de 359.710 lei cu TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 186.809,96 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului. La propunerea primarului Nicolae Sărdărescu, Consiliul local al oraşului Horezu, întrunit în şedinţa extraordinară în data 12.02.2020, a aprobat proiectul „Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de iluminat public în oraşul Horezu, judeţul Valcea” în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este în cuantum de circa 2 milioane de euro (inclusiv TVA). S-a mai aprobat contribuţia proprie în proiect a UAT Oras Horezu în suma de 201.151,19 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 11.954,26 lei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. În luna februarie, Consiliul Local al orașului Horezu a adoptat bugetul local pe anul acesta estimat la suma de 54 milioane de lei. Având în vedere posibilele rectificări bugetare care vor fi în anul 2020, precum şi oportunităţile care vor apărea prin lansarea unor noi măsuri în cadrul unor noi programe, se consideră că vor fi satisfacute şi rezolvate şi alte necesităţi ale comunităţii locale. Menţionam că, în bugetul pe anul 2020 au fost prevăzute sume pentru consolidarea și restaurarea monumentelor istorice, precum și pentru ajutoare de urgență.

Leave a Response