|miercuri, octombrie 5, 2022
  • Follow Us!

OFICIAL: la ce vârstă se poate ieși astăzi la pensie și câți ani în plus se vor adăuga până în 2030. Care este stagiul minim de cotizare 

Screenshot_20200701-222204_Google News

OFICIAL: la ce vârstă se poate ieși astăzi la pensie și câți ani în plus se vor adăuga până în 2030. Care este stagiul minim de cotizare
La ce vârstă pot ieși astăzi românii la pensie și câți ani trebuie să fi cotizat pentru a putea beneficia de o indemnizație completă? Începând cu 1 ianuarie 2019, vârsta standard de pensionare este de 61 de ani pentru femei și de 65 de ani pentru bârbați.

Conform legislației în vigoare, până în luna ianuarie a anului 2030, aceasta va crește la femei până la 63 de ani.

Pentru ca o persoană să beneficia de pensia pentru limită de vârstă, trebuie să fi atins vârsta standard de pensionare și în plus de acest lucru mai trebuie să îndeplinească o condiție deosebit de importantă: să fi cotizat la sistemul public de pensii o anumită perioadă minimă de timp.

Stagiul minim de cotizare este astăzi de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în timp ce stagiul complet de cotizare pentru femei este de 31 de ani și pentru bărbați de 35 de ani.

Pentru femei, stagiul complet de cotizare va crește treptat până la 35 de ani până în luna ianuarie 2030.

Vârsta standard redusă

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul să primească pensie pentru limită de vârstă, cu vârsta standard redusă, în cazul în care au realizat stagii de cotizare în condiții speciale sau deosebite de muncă, în fostele grupe I și II de muncă, în vigoare până la 1 aprilie 2001.

De reduceri ale vârstelor standard de pensionare beneficiază și persoanelor persecutate politic, nevăzătorii și persoanele cu handicap, în condițiile prevăzute de lege.

Perioadele necontributive, cum sunt perioada de acordare a pensiei de invaliditate sau a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, perioada efectuării cursurilor de zi ale unei instituții de învățământ superior (cu condiția absolvirii), perioada efectuării serviciului militar obligatoriu sau perioada în care o persoană a fost înrolată, mobilizată sau luată prizonier în război, sunt luate în considerare la calcularea pensiei pentru limită de vârstă și a pensiei pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă.

De ce acte aveți nevoie pentru a vă înscrie la pensie pentru limită de vârstă, conform Casei Naționale de Pensii:
cerere pentru înscrierea la pensie ;
carnetul de muncă (original şi copie);
carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
livretul militar (original şi copie);
diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme).
procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie. (antena3.ro)

Leave a Response