|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Ion Vlădulescu: Primăra Budeşti a semnat contractul de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale 

Ionel-Vladulescu-300x165

În conformitate cu prevederile legale, Primăra Budeşti a organizat licitaţia pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor natural în satele Barza, Bârseşti, Budeşti, Linia, Racoviţa, Ruda, Piscu Pietrei şi Bercioiu aparţinătoare comunei Budeşti. În data de 03.06.2020 a fost semnat contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale în satele respective. Ofertantul câştigător este SC Premier Energy SRL, cu sediul în Bucureşti. Redevenţa pe care o va primi autoritatea contractantă este de 6% din tariful de distribuţie aplicat la totalul cantităţii de gaze naturale distribuite. Valoarea totală a investiţiei este de 10.033.973 lei fără TVA. Investiţiile care urmează să fie realizate de concesionar, în 32 de luni de derulare a contractului, sunt în valoare de 1.601.472 lei fară TVA. Ofertantul asigura toate cheltuielile aferente următoarelor activitati in localitate: înfiinţarea unui punct de lucru în comuna Budești, ce va asigura suportul pentru toți locuitorii, în vederea alimentării cu gaze naturale a imobilelor acestora; angajarea de personal (4 angajaţi) din localitate ce face obiectul concesiunii serviciului de distributie a gazelor naturale – comuna Budesti, care implică cheltuieli de 280.000 lei/an; achiziţionarea de echipamente, aparatura si utilaje aferente lucrărilor de execuţie a sistemului de distributie a gazelor naturale, echipamente de lucru pentru personalul angajat, autovehicule, mobilier si echipament IT, licenţe software (cheltuieli intretinere punct de lucru, cheltuieli plata impozit salarii angajati punct de lucru în valoare de 15.000 lei/an). Costurile totale vor ajunge in 10 ani la 6 milioane lei. Prin Hotărârea nr. 27/2020, Consiliul Local Budeşti a aprobat iniţierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru unitatea administrativ-teritorială Budeşti, judeţul Vâlcea. Se va pune la dispoziţia concesionarului, cu titlu gratuit, pe toată durata concesiunii, terenurile necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi terenurile necesare organizării de şantier pe durata realizării investiţiei. Primarul localităţii Budeşti, Ion Vlădulescu, spunea mai demult că în 2020 va începe execuţia și introducerea reţelei de gaze naturale: „Este necesar pentru industrie, agenţii economici din parcul industrial au nevoie urgentă de sistemul de gaze naturale, nu putem să gândim un parc industrial dezvoltat fără această utilitate. Gazele naturale asigură producţie, asigură încălzirea salariaţilor, este un element care contribuie la diminuarea costurilor. Este un element aşteptat şi de dezvoltatorii imobiliari care deja au proiecte în zonă”.

Leave a Response