|luni, octombrie 3, 2022
  • Follow Us!

Guvernul României a aprobat modelul steagului județului Vâlcea 

Consiliul Judetean Valcea

Joi, 16 iulie, Guvernul României a aprobat modelul steagului județului Vâlcea. Forma şi dimensiunile steagului județului Vâlcea sunt cele stabilite în condiţiile legii, pentru drapelul României. Proiectul modelului de steag al judeţului Vâlcea a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 183/2019, modificată de Consiliului Județean nr. 216//2019. Modelul de steag însoţit de un memoriu justificativ a fost avizat favorabil de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române prin adresa nr. 28/9.12.2019. Modelul steagului județului Vâlcea este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare albă, cu stema județului imprimată în centru. În partea de sus este inscripționat statutul «JUDEȚUL», iar în partea de jos denumirea «VÂLCEA», cu litere de culoare roșie. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime. Descrierea stemei Stema judeţului Vâlcea se compune dintr-un scut despicat, dotat cu şef; în dreapta, pe câmp roşu, o cruce treflată, de aur, decupată în mijloc; în stânga, pe fond de aur, un copac dezrădăcinat, cu coroana bogată, verde, cu tulpina naturală şi poame de aur. În şef, pe fond de azur, în centru, se află un puț suprapus de o roată, ambele de aur; puțul este flancat în dreapta de un personaj purtând costum popular, de argint, iar în stânga, de un cal cabrat, din acelaşi metal. Semnificaţiile elementelor însumate: crucea evocă, pe de o parte, ctitoriile religioase înălțate de-a lungul anilor în zonă, iar pe de altă parte evidenţiază credinţa ortodoxă şi rolul ei în menţinerea fiinţei statale româneşti; puțul suprapus cu roata, însoţit de personajul care dirijează calul, reconstituie imaginea vechiului crivac, instalație rudimentară pentru extracția sării, specifică epocii feudale, şi evidenţiază importanţa pe care a avut-o exploatarea sării în economia judeţului şi a Țării Româneşti. Prin extensie, acest element face aluzie la industria chimică existentă în acest judeţ, care are la bază sarea ca principală materie primă; mărul cu poame de aur sugerează dezvoltarea pomiculturii şi bogăția silvică a zonei; culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutralitate.

Leave a Response