|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local al comunei Malaia a decis asocierea cu alte 7 localități din nordul Vâlcii în vederea constituirii ADI „Lotru-Ţara Loviştei” 

tolea_gabriel

 

Consiliul Local al Comunei Malaia, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2020, a aprobat asocierea comunei Malaia cu oraşul Brezoi şi cu comunele Boişoara, Câineni, Perişani, Racoviţa, Titeşti şi Voineasa, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Lotru-Ţara Loviştei”. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară este cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică, în vederea înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de iluminat public, de administrare a domeniului public şi privat şi de transport public. În acest an sau anul viitor, Primăria comunei Malaia are în vedere amenajarea unor alei de promenadă, pe malul drept al râului Lotru, cu mobilier stradal, arbuşti, iluminat. Încă din luna aprilie, primarul comunei Malaia, Gabriel Țolea a dat ordinul de începere la două importante lucrări finanțate prin PNDL 2: „Mă refer aici la asfaltarea a peste 4 km de drumuri în satul Malaia şi la reţeaua de apă din satul Ciunget, pe o lungime de 7 km. Ne dorim ca până în toamnă să le finalizăm, iar în mandatul următor să demarăm alte proiecte care să modernizeze localitatea”. În luna martie, Primăria comunei Malaia a aprobat acordarea unui ajutor de urgenţă, în cuantum de 15.000 lei, doamnei Cucă Nicoliţa, cu domiciliul în satul Malaia, pentru refacerea locuinţei distrusă de incendiul din data de 31 decembrie 2019. La propunerea primarului Gabriel Țolea, Consiliul Local al comunei Malaia, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară în data de 31.01.2020, a decis acordarea un premiu în valoare de 1.500 lei, soţilor care împlinesc 50 de ani de la încheierea căsătoriei, pe parcursul anului 2020 şi au stabilit domiciliul pe raza comunei Malaia, începând cu anul 2002. Prevederile hotărârii au fost aduse la îndeplinire de primarul Gabriel Țolea. În luna februarie 2020, tot Consiliul Local a aprobat proiectul de buget local pe 2020 estimat la suma de circa 10,2 milioane de lei. Conform primarului Gabriel Ţolea, comuna aşteaptă atestatul de staţiune turistică de interes local de la autoritățile competente.

Leave a Response