|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a actualizat investiţia „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, str. Știrbei Vodă, nr. 111A”, la valoarea de 11,41 milioane lei 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

Consiliul Local a actualizat investiţia „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, str. Știrbei Vodă, nr. 111A”, la valoarea de 11,41 milioane lei

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a actualizat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, str. Știrbei vodă, nr. 111 A”, si indicatorii tehnico-economici la valoarea totală de 11,41 milioane de lei fără TVA. Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 334 din 30 octombrie 2018 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, str. Știrbei vodă, nr. 111 A”, varianta 1, la valoarea totală de 7.994.498 lei fără TVA. „Având în vedere că amplasamentul situat în stradă Ştirbei Voda nr. 111 A, mun. Rm. Vâlcea, a fost inclus în proiectul finanţat din împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acesta a fost transmis în folosinţa gratuită către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, pentru construirea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. În acest sens, a fost încheiat contractul cu nr. 103/27.04.2020, prin care Unitatea administrativ- teritoriala a Municipiului Râmnicu Vâlcea transmite în folosinţa gratuită terenul situat în mun. Rm. Vâlcea, str. Ştirbei Voda , nr. 111 A, în suprafaţa de 3.422 mp, înscris în CF nr.54722, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe toată durata realizării investiţiei. De asemenea, în urma corespondentei purtată cu Agenţia Naţionala pentru Locuinţe nr. 797 din 16.01.2020, s-a propus actualizarea Studiului de Fezabilitate conform HG 907/2016 în condiţiile modificării denumirii investiţiei conform noului certificat de urbanism nr. 163/3113 din 05.02.2020 emis de Primăria mun.Rm.Vâlcea şi solicitărilor ANL şi a următoarelor: păstrarea regimului de înălţime P+3E cu 36 apartamente, cu renunţarea la subsol tehnic şi adăpost de protecţie civilă, încadrându-se în reglementările privind regimul de înălţime, POT şi CUT din PUG aprobat cu HCL nr. 18/2013; soluţia adoptată este cea cu canal tehnic (la cota -1,80 m) pentru distribuţia instalaţiilor, poziţional pe zona centrală a blocurilor şi având acces de la nivelul parterului cu chepeng şi scară metalică ancorată în peretele de beton; s-a completat studiu geotehnic cu un sondaj pe amplasamentul blocului AD2; se reactualizează devizul general, devizele pe obiect, planurile, memoriul tehnic, analiza cost-beneficiu conform condiţiilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Preţurile folosite în evaluarea investiţiei sunt cele transmise prin scrisoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe mai sus menţionată, respectiv de 2.603 lei/mp.Sd, exclusiv TVA, pentru investiţia de bază şi de 2.531 lei/mp.Sd, exclusiv TVA, pentru construcţii şi instalaţii”, se arată în raportul Primăriei Râmnicului.

Leave a Response