|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Compania APAVIL a obținut anul trecut un profit de 1,2 milioane euro la încasări totale de 14,8 milioane euro 

f_350_200_16777215_00_images_6news335_apavil_sigla_1

 

Recent, a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor SC Apavil SA, la sediul societăţii din Râmnicu Vâlcea, fiind aprobate următoarele propuneri: execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2019; situaţiile financiare anuale ale SC Apavil SA încheiate la data de 31 decembrie 2019 în baza raportului de activitate al administratorilor pe anul 2019 şi a raportului auditorului financiar; repartizarea profitului net realizat în anul 2019; raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor SC Apavil SA pe anul 2019. Consiliul de administraţie este format din următoarele persoane: Ciobanu Elena Daniela, Nistor Ioan, Miu Ana Elena, Predescu Elena Simona şi Duţu Mihai Gheorghe. Astfel, în ceea ce priveşte activitatea membrilor Consiliului de Administraţie al SC Apavil SA, precizăm că în cursul anului 2019 s-a întrunit în şedinţe lunare în care au fost analizate problemele curente şi de perspectivă ale societăţii, fiind emise 72 de decizii. De asemenea, s-au analizat şi efectuat analize periodice privind situaţia economico-financiară a societăţii, gradul de realizare a indicatorilor de performanţă anexă la contractul de mandat al directorului general, stadiul derulării contractelor de lucrări realizate cu fonduri europene. Totodată, s-a solicitat conducerii executive identificarea unei soluţii pentru o sursă alternativă de alimentare cu apă şi întocmirea unui deviz estimativ.

Datele din situaţiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate şi sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului, efectuată în baza deciziei nr. 318/30.09.2020 concretizate în procesul verbal nr. 1365/15 ianuarie 2020. Astfel, anul trecut, SC Apavil SA a realizat venituri totale de 70,64 milioane de lei (14,8 milioane de euro), o cifră de afaceri de 64,6 milioane de lei și un profit brut de peste 5,7 milioane de lei (1,2 milioane de euro). Activitatea economico-financiară a societăţii pe anul 2019 a fost profitabilă, rezultând un profit net de 5,32 milioane de lei, faţă de 3,56 milioane de lei în anul 2018.

Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA a propus repartizarea profitului net rămas după constituirea de rezerve pentru facilitatea fiscală reprezentând profit reinvestit (96.816 lei), în conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: suma de 5,23 milioane de lei, pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor. La data de 31 decembrie 2019, activele imobilizate ale SC Apavil SA, în valoare rămasă de 203,58 milioane de lei, au următoarea structură: imobilizări necorporale 39.478 lei; imobilizări corporale 200 milioane de lei; active financiare 2,49 milioane de lei.

(Petre Coman)

Leave a Response