|miercuri, septembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Alin Marin Dima va fi numit director interimar al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti 

unnamed

Marți, 7 iulie, Consiliul Județean Vâlcea va adopta proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar pentru o perioadă de 6 luni a funcţiei de cirector al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti de către Alin Marin Dima, inspector de specialitate în CJ Vâlcea. Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 130 din 29.06.2020 s-a aprobat eliberarea din funcţie a lui Dragnea Sabin din funcția de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti. Cu adresa nr. 1288 din 03.07.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 9882 din 03.07.2020, Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti propune ca Alin Marin Dima, inspector de specialitate, studii superioare, gradaţia 3, din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială, să exercite cu caracter temporar, pentru o perioadă de 6 luni, funcţia de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti. Baza legală principală în vederea elaborării proiectului de hotărâre ce va fi supus aprobării o constituie: art. 555 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare prevede exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează în condiţiile art. 30 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; art. 30 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare potrivit căruia exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate/numite care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar; până la ocuparea prin concurs a postului, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel; etc.
(Petre Coman)

Leave a Response