|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR.4 DE DEPUNERE PROIECTE pentru MĂSURA 2 – Sprijinirea diversificarii, invatarii continue, inovare, creare locuri de munca in zona FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU 

anunt-532x365

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU”
Sediu: Sat Daesti, Comuna Daesti, Judetul Valcea
Punct de lucru : Mun. Rm. Valcea, Strada Strandului, nr.8, Judetul Valcea
Nr. 525 din 17.07.2020

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA APELULUI NR.4 DE DEPUNERE PROIECTE
pentru MĂSURA 2 – Sprijinirea diversificarii, invatarii continue, inovare, creare locuri de munca
in zona FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU

Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU” anunță lansarea celei de-a patra sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA PENTRU ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene nr.4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale pentru MĂSURA 2 – Sprijinirea diversificarii, invatarii continue, inovare, creare locuri de munca in zona FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU.

Cod apel : POPAM/841/4/1/Articolul 63 Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de functionare si animare)

 Tipul apelului: competitiv, cu termen limita de depunere.
 Data si ora de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 22.07.2020, ora 10:00.
 Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 05.08.2020, ora 16:00.

Alocarea financiară a prezentul apel pentru Masura 2: 545.075,00 lei (echivalent 122.479,53 euro).
*Cursul de schimb INFOREURO de 4,4585 lei/euro conform Deciziei Directorului General al DGP AMPOPAM nr.7/01.03.2018.

Modalitatea de depunere a cererilor de finantare: În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse si respectiv atasate online cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS2014 disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat mai sus.

In cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singura cerere de finantare.
 Valoarea maxima eligibilă aferentă unui proiect: 1.783.400,00 lei (echivalentul a 400.000,00 euro)
 Valoarea maximă eligibilă nerambursabila aferentă unui proiect: 545.075,00 lei (echivalentul a 122.479,53 euro)

 Valoarea minimă eligibilă nerambursabila aferentă unui proiect:13.375,50 lei (echivalent a 3.000 euro)

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate prevazute în Ghidul Solicitantului aferent măsurii.

Procedura de evaluare si selectie este afisata pe site-ul www.flagvalcea.ro

Informatiile detaliate privind accesarea si derularea masuri sunt disponibile pe site-ul www.flagvalcea.ro

Orice alte informatii se pot solicita de la Asociatia Grupul Local de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, Manager FLAG Dobre Ion tel. 0728317694, e-mail : flagvalcea@yahoo.com;

Manager FLAG,
Dobre Ion

Leave a Response