|miercuri, septembrie 22, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a alocat 4 milioane lei pentru investiția „Amenajare parcare publică Zona Ostroveni” 

f_350_200_16777215_00_images_6news335_gutau_primarie_1

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17 iunie 2020, a decis modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 100/29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile interne in vaioare de 30.000.000 lei, aşa cum a fost modificată şi completată prin hotărârea nr.116/12.05.2020, după cum urmează: obiectivul de investiții „Sediu Administrativ” se diminuează cu suma de 4.033.000 lei, rămânând suma de 7.669.000 lei; suma de 4.033.000 lei se alocă la obiectivul de investitii „Amenajare parcare publică Zona Ostroveni”. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 100/29.04.2020 a fost aprobata contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei de la Banca de Export Import a României – Exim Bank SA, a cărei oferta a fost declarata castigatoare, inclusiv obiectivele de investitii ce urmeaza a fi finalitate din acest imprumut. Repartizarea sumei de 30.000.000 lei pe cele 16 obiective de interes public aprobate a fi finantate din imprumutul bancar era prezentata in anexa la hotararea anterior mentionata, ce a fost modificata si completata prin HCL nr. 116/12.05.2020. Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale a avizat favorabil, potrivit Hotararii nr. 6170/15.05.2020, contractarea de către Primăria Râmnicului a acestui imprumut. S-a avut în vedere ca realizarea obiectivului de investitii „Amenajare parcare publica Zona Ostroveni”, aflat la număr criteriu 16 din anexa la HCL 100/29.04.2020, asa cum a fost modificata si completata, se afla in procedura de licitatie, cu termen de execuţie 90 zile de la data semnării contractului, iar obiectivul de investitii „Sediu Administrativ”, aflat la poziţia nr. 2 din anexa are ca termen de execuţie 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

(Petre Coman)

Leave a Response