|joi, iulie 29, 2021
  • Follow Us!

Oltchim a înregistrat anul trecut pierderi de 380 milioane euro 

A-murit-o-handbalista-care-a-facut-istorie-pentru-Oltchim-Ramnicu-Valcea

 

Conform raportului administratorului special al SC Oltchim SA (aflată în faliment) privind activitatea societății în anul 2019, întreprinderea a realizat anul trecut venituri totale de 92 milioane de lei, o cifră de afaceri de 71,8 milioane de lei și pierderi de 1,82 miliarde de lei (380 milioane de euro). Rezultatele financiare aferente anului 2019 sunt afectate de sumele înregistrare în baza solicitărilor efectuate de creditori, ca urmare a deciziei Comisiei Europene de ajutor de stat de care a beneficiat SC Oltchim SA. Sumele înregistrate ca datorii şi implicit ca cheltuieli conform tabelului suplimentar al creanţelor faţă de SC Oltchim SA sunt: AAAS – 990,12 milioane de lei; Electrica – 498 milioane de lei; Societatea Naţională a Sării – 11,14 milioane de lei; Administraţia Naţională Apele Române – 9,94 milioane de lei. Întocmirea situaţiilor financiare ale SC Oltchim SA s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/12 decembrie 2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Situaţiile financiare ale SC Oltchim SA au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii în etapa falimentului. Auditul asupra situaţiilor financiare ale societăţii întocmite la data de 31 decembrie 2019 este realizat de către firma PKF Finconta SRL. La data de 31 decembrie 2018, SC Oltchim SA a reclasificat imobilizările corporale și necorporale rămase în urma vânzării către Chimcomplex Borzeşti şi Dynamic Selling Group în categoria „Active ţinute spre vânzare”, având în vedere că acestea nu mai sunt folosite în producţie. La data de 31 decembrie 2019, SC Oltchim SA deţinea active ținute spre vânzare în sumă brută de 226,52 milioane de lei, respectiv în sumă netă de 226,18 milioane de lei, cu o descreștere în sumă netă de 44,66 milioane de lei față de 31 decembrie 2018.

Potrivit situaţiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2019, valoarea capitalurilor proprii ale SC Oltchim SA era negativă, de 1,73 miliarde de lei. Societatea are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale individuale şi consolidate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană. Grupul Oltchim, incluzând SC Oltchim SA şi filialele sale, va întocmi un set de situaţii financiare consolidate în conformitate cu IFRS aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, care au fost publicate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. În cursul anului trecut, cheltuielile cu salariile personalului angajat de la SC Oltchim SA au fost de 42,4 milioane de lei, mai mici decât cele din 2018. Societatea nu are obligaţii contractuale pentru pensionarea celor cu funcţii de conducere și administratorilor SC Oltchim SA. În cursul anului 2019, nu au fost acordate avansuri celor cu funcţii de conducere sau administratorilor societății, exceptând cheltuielile de călătorie. În ceea ce priveşte personalul SC Oltchim SA, peste 70% a fost preluat în data de 8 decembrie 2018 de către Chimcomplex, cumpărătorul activelor operaţionale ale societății. Cheltuielile cu personalul în anul 2019 sunt formate, în principal, din valoarea plăţilor compensatorii achitate personalului disponibilizat nepreluat de Chimcomplex, conform prevederilor contractului colectiv de muncă.

(Petre Coman)

Leave a Response