|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local a decis sa subventioneze o parte din pretul la energia termica livrata de CET Govora populatiei municipiului 

subventii-caldura-cerere_543a3c61d6

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2020, a decis ca, începând cu data de 01.06.2020, să fie majorat preţul de producere, transport, şi distribuţie a energiei termice la 308,79 lei/Gcal inclusiv TVA, compus din următoarele tarife: preţ de producere – 139,32 lei/Gcal exclusiv TVA, conform Deciziei ANRE nr. 2007/27.11.2019; tarif de transport – 36,14 lei/Gcal exclusiv TVA, conform aviz ANRSC nr. 408532/25.04.2016; tarif de distributie – 84,03 lei/Gcal exclusiv TVA, conform aviz ANRSC nr. 408532/25.04.2016. S-a mai aprobat preţul energiei termice facturată populaţiei în cuantum de 262,83 lei/Gcal inclusiv TVA. Diferenţa dintre preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice de 308,79 lei/Gcal, inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 262,83 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 45,96 lei/Gcal inclusiv TVA va fi asigurată din bugetul local al municipiului, conform planului anual de evoluţie a tarifelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 499/2017, potrivit căruia pentru anui 2020, subvenţia locală este de 8,08 Euro/Gcal fără TVA.

În luna noiembrie 2019, societatea CET Govora a solicitat Consiliului Local Râmnicu Vâlcea adoptarea unei hotărâri privind majorarea preţului local de referinţă pentru energia termică livrată populaţiei, în conformitate cu planul anual de evoluţie a tarifelor aprobat prin HCL nr. 499/2017, potrivit căruia, pentru anul 2020, preţul energiei termice facturat către populaţie, ar trebui să fie 55,91 Euro fără TVA, respectiv 294,05 lei cu TVA, iar subvenţia de 8,08 euro/Gcal fără TVA, respectiv 38,62 lei fara TVA şi 45,96 lei Gcal, cu TVA. În luna ianuarie 2020, societatea CET Govora a solicitat Consiliului Local adoptarea unei hotărâri privind majorarea preţului pentru activitatea de producţie, transport şi distribuţie energie termică în sistem centralizat, în Municipiul Râmnicu Vâlcea, anexând în acest sens decizia ANRE nr. 2007 din 27.11.2019, care produce efecte din 29.11.2019, prin care a fost aprobat preţul de producere de 119,79 lei Mwh respectiv 139,32 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată populaţiei sub formă de apă fierbinte în perioada noiembrie-decembrie 2019 şi în anul 2020 destinată SACET, din centrala CET Govora. Prin adresa mai sus menţionată, CET Govora a solicit majorarea numai pentru preţul de producere a energiei termice de la 107,67 lei/Gcal exclusiv TVA, la 139.32 lei, conform Deciziei ANRE, preţul de transport şi distribuţie rămânând acelaşi, respectiv de 36,14 lei/Gcal preţ transport şi 84,03 lei/Gcal preţ distribuţie.

 

Leave a Response