|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 23 – 29 MAI 2020 

apavil-715x400

INFORMARE DE PRESĂ
SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE
DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA
în perioada 23 – 29 MAI 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 23 – 29 mai 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Popa Șapcă și Colonie Nuci intersecție cu Caiselor.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Mihai Eminescu, Bâlciului, Dem Teodorescu și Sf. Calinic.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– s-a înlocuit tronson canalizare menajeră pe strada Mihai Eminescu – blocul C11;
– s-au montat capace cămine de canalizare pe strada Ostroveni – blocul A14;
– s-a verificat rețeaua de canalizare menajeră pe bulevardul Tineretului – blocul A12;
– s-a efectuat spălarea rețelei de canalizare menajeră și s-au verificat căminele de canalizare pe strada Regina Maria;
– s-au ridicat la cotă piese suport cămine vane pe strada Bâlciului;
– s-a înlocuit hidrant subteran Dn 80 pe strada Sf. Calinic;
– au fost curățate căminele de canalizare și gurile de scurgere de pe străzile Splaiul Independenței, Nicolae Bălcescu, Regina Maria și I. C. Brătianu;
– au început lucrările de dezafectare a rețelei de apă PEHD Dn75 pe strada Cetății;
– s-a înlocuit branșament de apă OL ¾ cu țeavă PEHD PN 10 Dn 25 strada Popa Șapcă nr. 11;
– s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
– s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
– au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Uzinei – S.C Chimcomplex S.A, strada Splaiul Independenței – blocul 7, strada Lespezi, strada Ostroveni – blocul A41/II, strada bulevardul Pandurilor – blocurile A8/I și A8/II, strada Luceafărului – blocul A2, strada Henri Coandă – blocul P4, strada Știrbei Vodă – blocul U2, strada bulevardul Tineretului – blocul A12, strada Mihai Eminescu – blocul C11, strada Posada, strada Inătești, strada Crinilor – blocul R13, strada Lucian Blaga – blocul A42/I, strada Nicolae Iorga – blocul A25, strada Calea lui Traian – blocul MFA 2.

50 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 50 de apometre, dintre care 46 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 8 avize de amplasament și 9 avize tehnice.

Leave a Response