|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

Ședinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în condiții speciale la Filarmonica „Ion Dumitrescu” 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

Ședinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în condiții speciale la Filarmonica „Ion Dumitrescu”

 

Joi, 28 mai, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, la Filarmonica „Ion Dumitrescu”. Pentru asigurarea caracterului public al şedinţei vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. Şedinţele comisiilor de specialitate se vor desfăşura în sala de şedinţe a Primăriei municipiului, cu cel puţin o zi înaintea şedinţei Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condiţiile de distanţare socială, urmând ca procesele-verbale şi consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul şedinţelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de şedinţă a Primăriei. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituţiei, www.primariavl.ro, secţiunea Consiliul – Şedinţe Consiliu Local – Convocări şi Proiecte de Hotărâri, fiind invitaţi, totodată, să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Afaceri Flandra SA pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Spaţiu birouri – Administrativ”; proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea “Registrului Local al Spaţiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”; proiect de hotărâre privind darea în administrare către Pieţe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată; proiect de hotărâre privind împuternicirea consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ să acorde facilităţi la plata chiriei pentru contractele încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 243/92/2012; proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi a preţului de facturare a energiei termice către populaţie; proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activităţi de agrement nautic cu ambarcaţiuni fără motor; proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preşcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă; proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la Planul de analiză şi Acoperire a Riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response