|miercuri, iulie 28, 2021
  • Follow Us!

Primaria Voineasa organizeaza licitație pentru administrarea domeniului schiabil „Ski Resort Transalpina” 

big-extreme-party-in-weekend-la-transalpina-ski-resort-2-794x529

 

Peste câteva zile, la propunerea primarului Gabriel Năstăsescu, Consiliul local al comunei Voineasa va aproba gestiunea serviciului de administrare a Domeniul schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina prin gestiune delegată, cu menţiunea că bunurile care stau la baza procedurii fac obiectul dosarului de executare silită nr. 290/2017 BEJ Radu Marius, administrator-sechestru SC ACOMIN SA Deva, în calitate de creditor. Se va mai aproba atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a pârtiei de ski, prin concesionare conform Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu menţiunea că bunurile care stau la baza procedurii fac obiectul dosarului de executare silită nr.290/2017 BEJ Radu Marius, administrator-sechestru SC ACOMIN SA Deva, judeţul Hunedoara, în calitate de creditor.

Valoarea estimată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a Domeniul schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina este în sumă de 122.648.050 lei fară TVA. Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a Domeniul schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina este de 4 ani, iar nivelul minim garantat al redevenţei anuale este de 500.000 lei. Documentaţia pentru organizarea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a pârtiei de ski, prin concesionare, care cuprinde: studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a Domeniului schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina; caiet de sarcini privind serviciul de administrare (care cuprinde 250 de pagini); contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a Domeniului schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina; regulamentul serviciului de administrare a domeniului schiabil.

 

Primarul din Voineasa spune că recepţia pârtiei nu a fost finalizată din lipsă de fonduri

 

În referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a Domeniului schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina se arată că se impune derularea de urgenţă a procedurii de delegare a serviciului de administrare a domeniul schiabil pentru a nu se mai ajunge în situaţia anilor trecuţi şi pentru a fi suficient timp la dispoziţie pentru derularea procedurilor de licitaţie publică. Astfel, propun proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre referitor la aprobarea delegării serviciului de administrare a Domeniul schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina, pentru analiza şi aprobarea Consiliului local Voineasa, pentru a se putea deschide la timp sezonul de iarnă 2020-2021. Menţionez că documentaţia pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a Domeniului schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina a fost întocmită de S.C. ALEXCOM SRL, cheltuială prevăzută în bugetul local aprobat prin H.C.L. nr. 15/2020 de aprobare a bugetului local al comunei Voineasa pe anul 2020, conform contract de servicii nr. 1148/28.02.2020, transmisă în format electronic-pdf, conform art. 4.4 din contract, urmând ca aceasta să se predea în trei exemplare către Primăria Comunei Voineasa. Precizez că bunurile care stau la baza procedurii fac obiectul dosarului de executare silită nr.290/2017 BEJ Radu Marius, Brezoi, Vâlcea, administrator-sechestru SC ACOMIN SA Deva, judeţul Hunedoara, în calitate de creditor, iar investiţia Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa – Judeţul Vâlcea, contract de lucrări nr.6038/2010, a fost recepţionată parţial, recepţia finală nefiind finalizată din lipsă de fonduri. Bunurile mobile şi imobile cuprinse în infrastructura aferentă serviciului de administrare a Domeniul schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina sunt recepţionate conform următoarelor procese verbale de recepţie parţială: proces-verbal nr.4189/23.08.2012; proces-verbal nr.4157/25.08.2016; proces-verbal nr. 98/08.01.2017. Propun ca gestiunea serviciului de administrare a Domeniul schiabil Voineasa – Ski Resort Transalpina prin gestiune delegată, cu menţiunea că bunurile care stau la baza procedurii fac obiectul dosarului de executare silită nr.290/2017 BEJ Radu Marius, Brezoi, Vâlcea, administrator-sechestru SC ACOMIN SA Deva, judeţul Hunedoara, în calitate de creditor.

(Petre Coman)

Leave a Response