|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va demola halele de pe strada Morilor pentru a construi locuinţe pentru tineri 

61862598

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 aprilie 2020, a aprobat demolarea imobilelor-construcţii în suprafaţă totală construită de 1.114 mp, situate în str. Morilor nr. 28 C, înscrise ca proprietate privată a municipiului. Terenul în suprafaţă de 3.691 mp va fi utilizat pentru construcţia de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere şi realizarea unor lucrări de investiţii compatibile cu acestea (alei şi spaţii verzi, loc de joacă sau teren de sport, etc).

În baza prevederilor Hotărârii Consiliul Local nr. 221/31.07.2019, în data de 26.03.2020, între primărie şi societatea CERTA GRUP a fost încheiat contractul de schimb autentificat de BNP Holohan Diana Mihaela sub nr.473, municipiul oferind terenul situat în strada Carol I nr. 4, în suprafaţă totală de 100,7 mp, în schimbul spaţiului în suprafaţă de 20,78 mp, din strada Mihai Eminescu nr. 39, zona bl. C10-C11 şi a construcţiilor în suprafaţă totală construită de 1.114 mp, situate în strada Morilor nr. 28 C. Terenul în suprafaţă de 3.691 mp din str. Morilor nr. 28 C, pe care sunt amplasate construcţiile obiect al contractului de schimb mai sus menţionat aparţine domeniului privat al municipiului. Acesta se învecinează pe latura de vest cu terenul în suprafaţă de 4.350 mp transmis Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/29.05.2019, pentru construcţia de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere.

Având în vedere prevederile documentaţiilor de urbanism, precum şi faptul că terenul situat în imediata vecinătate a fost transmis Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în vederea construirii de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere, primăria a apreciat ca oportun ca şi terenul în suprafaţă de 3.691 mp să primească aceeaşi destinaţie, în acest sens fiind necesară demolarea imobilelor-construcţii, amplasate pe acesta, în suprafaţă totală construită de 1.114 mp.

 

Leave a Response