|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

Prefectul spune ca nu face achizitii dubioase… 

prefectura valcea

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL VÂLCEA

CANCELARIE PREFECT

DREPT LA REPLICĂ

Pentru o corectă informare a cetățenilor, în urma apariției în publicația Ziarul de Vâlcea a materialului de presă intitulat ”Achiziții dubioase la Prefectura Vâlcea”, din data de 10 mai 2020, Instituția Prefectului – Județul Vâlcea precizează că aceste contracte la care se face referire în materialul respectiv au fost încheiate cu respectarea legislației în vigoare, la o valoare actualizată la nivelul salariului minim pe economie pentru anul în curs și cu aceleași firme care au asigurat aceste servicii și în perioada fostei conduceri a Instituției Prefectului.
Astfel, contractul nr.5942/27.04.2020 încheiat cu SC Cosval Trans SRL pentru “servicii de curățenie” în spațiile în care își desfășoară activitatea Instituția Prefectului Județul Vâlcea și contractul nr. 5626/14.04.2020 încheiat cu SC Delguard SRL pentru “servicii de pază” au fost realizate cu respectarea art.43 – alin(1), alin.(2) și alin.(3) – din HG 395/02.06.2016, actualizată, al cărui enunț este următorul:
ART. 43
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.
(2) În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.
(3) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de:
a) 100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;
b) 70.000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte;
c) 4.500 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.
În ceea ce privește contractul nr. 2/17135 din 04.12.2019, pentru furnizare energie electrică, încheiat cu SC Tinmar Energy SA, menționăm că acesta este un contract subsecvent la acordul cadru încheiat la nivelul Ministerul Afacerilor Interne prin procedura de achiziție publică derulată prin Bursa Română de Mărfuri.
În aceste condiții, apreciem ca tendențioase afirmațiile autorului materialului respectiv, cum că aceste achiziții ar fi „dubioase” și derulate de către actualul prefect, iar ele nu urmăresc altceva decât să îi inducă în eroare pe cetățenii județului. Mai mult decât atât, dacă aceste achiziții sunt acum „dubioase”, de ce autorul nu face referire și la fostele conduceri ale instituției, în condițiile în care aceleași firme au efectuat aceste servicii și în anii anteriori?
Actuala conducere a Instituției Prefectului –Județul Vâlcea garantează cetățenilor județului că toate deciziile și contractele încheiate de instituție pe perioada mandatului vor fi transparente și vor respecta legile în vigoare. De altfel, aceste decizii și contracte pot fi consultate și pe site-ul instituției: https://vl.prefectura.mai.gov.ro/

Râmnicu Vâlcea, 11 mai 2020

Leave a Response