|luni, iunie 21, 2021
  • Follow Us!

Lansarea proiectului „Infiinţare unitate nouă de producţie a protezelor si coroanelor dentare“ 

anunt-532x365

 

                                                           Anunţ de presă

                                                                                                                            Data: 07.05.2020                                                                                                                                                                                                          

Lansarea proiectului Infiinţare unitate nouă de producţie a protezelor si coroanelor dentare

SC OLTGIP DENT SRL, este beneficiarul proiectului „Infiinţare unitate nouă de producţie a protezelor si coroanelor dentare “, cod SMIS 130978 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Imbunătăţirea competitivităţii intreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 : “ Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri ”, Apelul de proiecte POR/604/2/1

Programul Operaţional Regional 2014-2020, este gestionat la nivel naţional de către Ministerul Lucrărilor, Publice,Dezvoltării şi Administraţiei, in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud– Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.201.758,02 lei. Finanțarea nerambursabilă este în sumă de 940.510,64 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională în valoare de  799.434,05  lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național în valoare de 141.076,59  lei.

             Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea productivităţii cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, cresterea competitivităţii şi stabilităţii SC OLTGIP DENT SRL şi consolidarea poziţiei acesteia pe piaţă.

              Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-achiziţia de echipamente de ultimă generaţie pentru activitatea de tehnica dentară si echipament specificee  în scopul obţinerii unei economii de energie, care utilizează surse regenerabile de energie, pentru noua unitate de producţie

-asimilarea în producţie de produse noi inovative

-asimilarea de procese noi inovative în activitatea de tehnica dentară

            Durata de implementare a proiectului este de 22 luni, respectiv intre 01.06.2019 şi 31.03.2021.                                                                 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii SC OLTGIP DENT SRL  din com. Pausesti-Maglasi, sat Coasta, nr. 33, jud. Valcea,. Persoana de contact: ISTOCESCU TOMA-PAUL, Tel: 0748632535 ; e-mail: paul.istocescu@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Screenshot_20200506-163952_Yahoo Mail

Leave a Response