|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea prezintă 8 principii cu aplicabilitate imediată 

Andreianu PNL

 

Prin intermediul unui comunicat de presă dat publicității zilele trecute, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a transmis următoarele: „Ministerul Educației și Cercetării a decis continuarea studiilor pentru finalizarea anului școlar 2019-2020, având în vedere două linii directoare: siguranța stării de sănătate a tuturor celor implicați – elevi, cadre didactice, personal din școli, familiile acestora; interesul educațional al copiilor, inclusiv din perspectiva continuității parcursului școlar. Pe baza acestei decizii, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea prezintă următoarele principii cu aplicabilitate imediată: reluarea și continuarea învățării asistată de tehnologie/on-line până la data de 12 iunie, conform structurii anului școlar; pentru preșcolarii/elevii din medii dezavantajate se vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale; suspendarea tezelor, mediile fiind încheiate cu minimum două calificative/note; organizarea unităților de învățământ în vederea revenirii elevilor din clasele terminale, în condiții de siguranță, pentru pregătirea examenelor naționale; înscrierile la clasa pregătitoare și la grădiniță se vor realiza on-line, după un calendar stabilit de MEC; evaluarea psihosomatică a copiilor va fi înlocuită cu declarație pe proprie răspundere a părinților/tutorilor legali și o fișă completată de grădinița pe care au frecventat-o; examenele naționale se vor susține respectând programele prevăzute de OMEC nr.4115/10.04.2020 (fără materia din semestrul al II-lea); examenele de titularizare și pentru definitivare în învățământ, precum și pentru obținerea gradelor didactice se vor organiza după calendarul comunicat de MEC”.

Leave a Response