|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

În acest an, la Sucursala Râmnicu Vâlcea, Chimcomplex va realiza investiții în sumă de 14,25 milioane euro   

chimcomplex-300x183

 

Urmare a achiziţionării de către SC Chimcomplex SA Borzești în decembrie 2018 a celor cinci pachete de active aparținând SC Oltchim SA, anul 2019 a fost consacrat acţiunilor de integrare a activităților platformelor de la Borzești și Râmnicu Vâlcea (administrativ, organizatoric, financiar-contabil, producţie, informatic, etc.). SC Chimcomplex SA a lansat un amplu program de investiţii pentru platformele chimice de la Borzești și Râmnicu Vâlcea, care să asigure creşterea cifrei de afaceri la peste 1 miliard de euro în următorii cinci ani. În cursul anului 2019, la Sucursala Râmnicu Vâlcea s-au efectuat investiții nete de 6,9 milioane de lei. Programul de investiţii al Sucursalei Râmnicu Vâlcea a SC Chimcomplex SA aferent anului 2020 este în sumă de 14,25 milioane de euro. La Electroliza 1, lucrarea este oportună având în vedere creşterea cererii de piaţă pentru leşie, concomitent cu necesitatea reducerii costului de fabricaţie a leșiei prin creşterea eficienței energetice a electrolizoarelor, prin apariţia electrolizoarelor de nouă generaţie, cu consum energetic redus. În cursul anului 2020 se propune un buget de 300.000 euro care va fi utilizat pentru execuţia unei instalații de obţinere a apei subrăcite la secţia Clorosodice, prin achiziţia a două agregate de frig și a sistemului de pompare aferent, care să asigure necesarul de frig pentru secţia Clorosodice la un cost de producţie și de mentenanță redus – măsură din programul de reducere costuri la nivelul sucursalei. La Propenoxid, pentru consolidarea capacității existente este necesară o funcţionare a fazei de saponificare cu toate cele 6 reactoare și realizarea unei linii de rezervă care să permită intrarea pe rând a reactoarelor 1-6 la spălare, în vederea curăţirii saponificatorului. Funcţionarea continuă la capacitatea actuală de producţie a instalației Propenoxid asigură realizarea costurilor optime și atingerea eficienței economice și tehnologice maxime. Valoarea cheltuielilor aferente anului 2020 pentru acest obiectiv este de 850.178 euro. La Polioli, lucrarea este oportună având în vedere creşterea cererii de piață pentru polioli speciali și rigizi, concomitent cu necesitatea reducerii costului de fabricaţie a acestora în instalaţiile existente. În cursul anului 2020 se prevăd cheltuieli de 4,44 milioane de euro pentru finalizare proiectare, achiziţii echipamente și aparatură de automatizare, lucrări de construcții-montaj echipamente, electrice, automatizări, probe tehnologice în vederea pornirii instalației de polioli speciali.

La data de 31 decembrie 2019, capitalul social al SC Chimcomplex SA era de 296,5 milioane de lei, împărțit în 235,32 milioane de acţiuni cu valoare nominală de 1,26 lei/acțiune, conform înregistrărilor de la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău. Din data de 21 iulie 2015, acţiunile SC Chimcomplex SA sunt tranzacționate pe piaţa valorilor mobiliare, în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare, administrat de Bursa de Valori Bucureşti. La data de 31 decembrie 2019, conform înregistrărilor de la Depozitarul Central, acţionarul majoritar al societății este CRC Alchemy Holding BV, care deţine un număr de 206.548.632 acţiuni, în valoare de 260,25 milioane de lei, reprezentând 87,7733% din capitalul social, iar statul român, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) deţine un număr de 21.670.779 acţiuni, în valoare de 27,3 milioane de lei, reprezentând 9,209% din capitalul social.

(Petre Coman)

Leave a Response