|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Ciech Soda România desființează 506 locuri de muncă la Ramnicu Valcea 

usg_37146800

 

Joi, 28 mai 2020, va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SC Ciech Soda România SA, cu următoarea ordine de zi: aprobarea ratificării deciziei Consiliului de Administratie al SC Ciech Soda România SA nr. 1/09.08.2019 referitoare la luarea de măsuri preventive în cazul riscului de oprire totală a producției în fabrica societății; aprobarea ratificării deciziei Consiliului de Administratie al SC Ciech Soda România SA nr. 1/18.09.2019 referitoare la constatarea imposibilitatii de a incheia un nou contract de livrare a aburului industrial cu SC CET Govora SA in cadrul discutiilor purtate pana la data prezentei decizii si suspendarea temporara a productiei; aporbarea ratificării deciziei Consiliului de Administratie al SC Ciech Soda România SA nr. 1/31.12.2019 referitoare la aprobarea listei cu salariații ce beneficiaza de oferta de plecare la cerere si a costurilor aferente plecarilor acestor salariati, referitoare la initierea procedurii de concedieri colective si imputernicirea pentru Witold Urbanowski, si a deciziei Consiliului de Administratie al SC Ciech Soda Romania SA nr. 1/07.04.2020 referitoare la modificarea art. 1 din Decizia nr. 1 din 31.12.2019 a consiliului de administratie privind aprobarea listei cu salariații ce beneficiaza de oferta de plecare la cerere si a costurilor aferente plecarilor acestor salariati, referitoare la initierea procedurii de concedieri colective si imputernicirea pentru Witold Urbanowski; ratificarea deciziei Consiliului de Administratie al SC Ciech Soda România SA nr. 1/09.04.2020 referitoare la aprobarea planului de concediere colectiva si aprobarea noii organigrame a societatii care desfiinteaza efectiv 506 de locuri de muncă; aprobarea continuării activitatii instalatiei de productie silicat in perioada de stand-by a fabricii de sodă calcinată.

Leave a Response