|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Chimcomplex a cumpărat indirect pachetul majoritar de acțiuni al SC Sistemplast SA 

Foto combinat Chimcomplex

 

Peste câteva zile, acționarii de la SC Sistemplast SA Râmnicu Vâlcea vor aproba actualizarea structurii acţionariatului societăţii în conformitate cu procesul-verbal al licitaţiei organizate în data de 9 aprilie 2020, pentru valorificarea celor 2.138 de acţiuni deţinute de SC Oltchim SA (în faliment) la SC Sistemplast SA, precum şi actul de adjudecare încheiat în data de 21 aprilie 2020. În tot cuprinsul actului constitutiv al SC Sistemplast SA, acţionarul SC Oltchim SA va fi înlocuit cu acţionarul SC Uzuc SA Ploieşti. Societatea din Ploiești este membră a Grupului Serviciile Comerciale Române, alături de Chimcomplex Borzești și alte societăți În decursul ultimilor 50 de ani de experiență, în domeniul producerii de utilaje sub presiune, SC Uzuc SA Ploieşti a procesat o gamă largă de materiale specifice, precum: oțel carbon, oțel aliat, oțel inoxidabil, oțel refractar, elaborate conform standardelor românești și internaționale. Titlurile SC Uzuc SA Ploieşti sunt tranzacționate la Bursa de Valori București. Principalul acționar al companiei este societatea A1 Impex SRL, care deține 83,71% din capitalul social.

În tot cuprinsul actului constitutiv al SC Sistemplast SA, consiliul de administraţie se va modifica cu administrator unic. Astfel, SC Sistemplast SA va fi administrată doar de un administrator unic. Administratorul unic va îndeplini un mandat de maxim 4 ani, care poate fi reales, dar poate fi şi revocat de Adunarea Generală a Acţionarilor, anterior exercitării acestui mandat. În cazul absenţei temporare sau definitive a administratorului, Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de îndată pentru alegerea unui administrator. Atribuţiile administratorului unic al SC Sistemplast SA sunt următoarele: stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; numeşte și revocă directorii și le stabilește remuneraţia; supraveghează activitatea directorilor; pregăteşte raportul anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţel societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei; aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie; emite decizii cu caracter obligatoriu pentru conducerea executivă şi celelalte structuri ale societăţii; aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response