|sâmbătă, mai 21, 2022
  • Follow Us!

Care sunt condițiile de acces la Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

judecatorie

Care sunt condițiile de acces ale oamenilor la Judecătoria Râmnicu Vâlcea

 

Decizia nr. 22/2020 a preşedintelui Judecătoriei Rm. Vâlcea:

Art. 1. Pe durata aplicării prezentei decizii, accesul publicului în sediul Judecătoriei se va realiza pe poarta de acces nr. 1 (dinspre strada Carol), iar accesul personalului se va realiza pe poarta de acces nr. 2 (dinspre Scuarul Revoluţiei).

Art. 2(1) Pentru dosarele cu termene de judecată după data de 14.05.2020 vor fi fixate ore/ intervale orare pentru soluţionare, conform recomandărilor Consiliului Superior al Magistraturii şi în condiţiile art. 6 din Ordinul nr. 46/08.05.2020 emis de către Preşedintele Curţii de apel Piteşti. Listele de şedinţă care cuprind orele de soluţionare vor 11 afişate pe site-ul instanţei în condiţiile art. 6 din Ordinul nr. 46/08.05.2020 emis de către Preşedintele Curţii de apel Piteşti, vor fi afişate, de asemenea, la uşa instanţei cu 24 de ore înainte de data şedinţei şi vor fi comunicate şi dispozitivului de jandarmi.

(3)     Jandarmul va permite accesul în instanţă al participanţilor la procedurile judiciare în condiţiile art. 3 alin. 2 din Ordinul nr. 46/08.05.2020 emis de către Preşedintele Curţii de apel Piteşti, respectiv la ora/ intervalul orar fixat pentru soluţionarea cauzei.

(4)     În aplicarea dispoziţiilor art. 3 alin. 6 din Ordinul nr. 46/08.05.2020 emis de către Preşedintele Curţii de apel Piteşti, băncile destinate publicului din sălile de judecată vor 11 repoziţionate şi vor fi aplicate marcaje pentru locurile orientative care pot fi utilizate de participanţii la procedurile judiciare, astfel încât să fie păstrată o distanţă de aproximativ 2 metri între ele. Personalul care asigură curăţenia va urmări menţinerea poziţionării băncilor existentă la data emiterii prezentei decizii, pentru a se păstra distanţa de 2 metri menţionată anterior.

REGISTRATURĂ – DEPUNERE ÎNSCRISURI

Art. 3. (1) Ulterior încetării stării de urgenţă şi până la dispoziţii contrare, depunerea înscrisurilor (cereri de chemare în judecată, căi de atac. orice alte înscrisuri) se va realiza prin mijloacele de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), iar în subsidiar, prin poştă.

(2)     În situaţiile excepţionale. în care nu se poate realiza depunerea înscrisurilor adresate instanţei prin mijloacele de comunicare electronică permise de lege (e-mail. fax), va avea acces în instanţă pentru depunerea înscrisurilor câte o singură persoană. pe rând. Criteriile generale în funcţie de care se poate deroga de la depunerea prin mijloace electronice a înscrisurilor, prin raportare la dispoziţiile art. 13 din Hotărârea Secţiei pentru judecători a CSM nr. 734/12.05.2020 sunt reprezentate de imposibilitatea tehnică/ materială de a avea acces la mijloace electronice sau urgenţa deosebită care priveşte înscrisul respectiv. Identificarea altor criterii concrete unitare în care este permisă derogarea de la depunerea prin mijloace electronice a înscrisurilor urmează a fi analizată eventual în cadrul adunării generale, având în vedere că identificarea acestor situaţii derogatorii este stabilită prin art. 13 din Hotărârea Secţiei pentru judecători a CSM nr. 73412.05.2020 în sarcina preşedintelui de instanţă şi a tuturor preşedinţilor de complet.

(3)     Primirea înscrisului se va realiza temporar prin spaţiul creat în uşa de acces care delimitează holul principal de biroul registratură. în imediata apropiere a uşii de acces în instanţă nr. 1 (dinspre strada Carol) în intervalul orar 10 – 12. program redus temporar până la dispoziţii contrare, conform art. 1 din Hotărârea Secţiei pentru judecători a CSM nr. 734/12.05.2020. Revenirea la programul normal, cu luarea în considerare a fluxului de înscrisuri care se va înregistra în perioada următoare şi de evoluţia pandemiei de Coronavirus, va fi comunicată printr-un anunţ al conducerii instanţei, afişat pe site.

(4). Înscrisurile vor fi primite şi, dacă este cazul, li se va da dată certă de către o singură persoană din cadrul instanţei, care va purta mănuşi şi mască de protecţie.

ARHIVĂ

Articolul (1) Studierea dosarelor se va realiza prin intermediul aplicaţiei Infodosar. în baza parolei de acces eliberată pentru fiecare dosar.

(2)     In situaţiile excepţionale, justificate în cuprinsul unei declaraţii pe propria răspundere care face parte integrantă din cererea de studiu. în care nu se poate realiza studierea dosarelor prin intermediul aplicaţiei Infodosar ori a altor evidenţe electronice, conform art. 3 lit. b din Hotărârea Secţiei pentru judecători a CSM nr. 734/12.05.2020, studierea dosarului se va realiza în baza unei programări prealabile realizate online (pe adresa de email a instanţei) sau telefonic (numărul instanţei, afişat pe site), cererea de studiu urmând a fi făcută cu cel puţin 24 de ore înainte.

(3)     Programarea şi cererea de studiu vor fi încuviinţate de grefierul şef al instanţei ori de grefierul şef de secţie, putând fi consultat în acest scop preşedintelui secţiei corespunzătoare. Părţii i se va solicita să estimeze un interval de timp aproximativ necesar pentru studierea dosarului, cu respectarea limitei de 30 de minute stabilite prin art. 3 alin. 3 din Ordinul nr. 46/08.05.2020.

(4)     In momentul în care se încuviinţează programarea de studiu, părţii i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a completa declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu se poate realiza studierea dosarelor prin intermediul aplicaţiei Infodosar şi să expună motivele pentru care nu se poate realiza consultarea în această modalitate (de pildă, dosarul nu face parte din categoria celor care se scanează; din motive tehnice sau alte motive obiective înscrisul scanat nu a fost încărcat în aplicaţia Infodoar; imposibilitatea tehnică/ materială de a avea acces la mijloace informatice de studiu s.a.).

(5)     In situaţia în care se va dovedi în timp că studierea dosarelor nu se poate realiza în baza unei programări prealabile din impedimente de ordin practic (număr foarte mare de cereri, durată mare de timp pentru studierea unui dosar, cu consecinţa decalării programului ş.a.), se va reveni la regula studierii dosarelor Iară programare prealabilă, în baza unui anunţ făcut de conducerea instanţei, publicat pe site.

(6)     Accesul persoanelor în Arhiva civilă în timpul programului cu publicul este permis etapizat, maxim 3 persoane simultan pentru studiu, respectiv o singură persoană pentru alte activităţi specifice acestui compartiment, altele decât studiul dosarelor.

(7)     Accesul persoanelor în Arhiva penală în timpul programului cu publicul este permis etapizat, maxim 2 persoane simultan.

(8)     In Arhiva penală şi în Arhiva civilă studierea dosarelor se va realiza în locurile special amenajate, marcate corespunzător cu afişul Loc de studiu, situate la o distanţă de cel puţin 2 metri între ele.

(9)     Programul cu publicul la compartimentul Arhivă este în intervalul 9 – 13 de luni până vineri, iar în zilele de marţi şi de joi în intervalul orar 11-13 accesul în arhiva în vederea consultării dosarelor este permis exclusiv avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor.

(10)   În situaţia în care înscrisurile prevăzute de art. 15 din Hotărârea Secţiei pentru judecători a CSM nr. 734/12.05.2020 (certificate, copii de pe înscrisuri, înscrisuri originale care se restituie) nu pot fi transmise părţii în condiţiile prevăzute în acel articol, respectiv prin poştă sau în format electronic, acestea vor fi comunicate părţii, de regulă, la sfârşitul programul de lucru cu publicul al arhivei, având acces în incinta arhivei câte o singură persoană, pe rând.

(11) Personalul arhivei va purta mănuşi şi mască de protecţie.

Art. 5. (1) în sediul Judecătoriei Rm. Vâlcea este obligatorie purtarea măştii de protecţie, în condiţiile art. 2 alin. 5. art. 3 alin. 4 din Ordinul nr. 46/08.05.2020 emis de către Preşedintele Curţii de apel Piteşti.

Leave a Response