|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

Au fost arondate localităţile judeţului Vâlcea la Serviciile Publice Locale de Evidenţă a Persoanelor 

0-146199-buletin-600-605x

 

Consiliul Județean Vâlcea a aprobat recent arondarea activităţilor de evidenţă a persoanelor din localităţile judeţului Vâlcea la Serviciile Publice Locale de Evidenţă a Persoanelor. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea a transmis CJ Vâlcea referatul privind modificarea arondării localităţii Lădeşti de la S.P.C.L.E.P. Horezu, unde este în prezent arondată, la S.P.C.L.E.P. Lădeşti şi a localităţii Budeşti de Ia S.P.C.L.E.P. Râmnicu Vâlcea, unde este în prezent arondată, la S.P.C.L.E.P. Budeşti, în vederea aprobării modificării arondării actuale. Totodată, alăturat adresei menţionate, s-au transmis şi anexele nr.1 şi nr.2, prin care au prezentat situaţia arondării, pe linie de evidenţă a persoanelor, a localităţilor judeţului Vâlcea la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor, înainte şi după înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Lădeşti şi înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Budeşti. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Lădeşti a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lădeşti nr.22 din 25 aprilie 2019. Prin această hotărâre au fost aprobate organigrama şi numărul de personal, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Serviciul nou înfiinţat. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Budeşti a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Budeşti nr.75 din 27 septembrie 2019. De asemenea, prin această hotărâre au fost aprobate organigrama şi numărul de personal, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Serviciul nou înfiinţat. Potrivit prevederilor art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură în mod unitar de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. Modificarea arondării actuale, în funcţie de înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice comunitare, se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului public comunitar judeţean, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. Raţiunea juridică a elaborării şi supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre o constituie solicitarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea de modificare a arondării localităţii Lădeşti de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Horezu, unde este în prezent arondată, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Lădeşti şi a localităţii Budeşti de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, unde este în prezent arondată, Ia Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Budeşti.

Leave a Response