|luni, iunie 21, 2021
  • Follow Us!

ANUNT DE PRESA: „Consolidarea pozitiei pe piata a firmei STIMA NETWORK SRL prin achizitia de echipamente performante” 

anunt-532x365

ANUNT DE PRESA
Data: mai 2020

„Consolidarea pozitiei pe piata a firmei STIMA NETWORK SRL prin achizitia de echipamente performante”

Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020
Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice
Organismul Intermediar– Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia
Locul de implementare- Oras Baile Govora, Str. Oituz, nr. 6, Jud. Valcea
Prioritate de Investiții:; Axa prioritară 2 – Imbunatatirea competitivitatiiintreprinderilor mici si mijlocii/ 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Tipul materialului: Anunt de presa
Numele proiectului „Consolidarea pozitiei pe piata a firmei STIMA NETWORK SRL prin achizitia de echipamente performante”
Beneficiarul: S.C. STIMA NETWORK S.R.L.
Cod SMIS : 131641
Data inceperii proiectului 1.07.2019
Data finalizarii proiectului :31.12.2020
Valoarea proiectului : 1.017.242,15 lei din care contributie nerambursabila 639.409,35 lei, din care 543.497,94 din FEDR si 95.911,41 din bugetul national.
Obiectivul general al proiectului il reprezinata consolidarea pozitiei pe piata a firmei S.C. STIMA
NETWORK SRL prin cresterea competitivitatii economice ca urmare a dezvoltarii unei noi activitati a
societatii, datorita achizitionarii de echipamente performante ce confera societatii posibilitatea de a
creste considerabil calitatea serviciilor oferite, angrenarea de forta de munca calificata, in vederea
dezvoltarii sustenabile a mediului de afaceri la nivel local, regional si national. Societatea STIMA
NETWORK SRL urmareste prin prezentul proiect finantarea unei investitii cu impact economic si social
imediat, in contextul unei dezvoltari regionale durabile si echilibrate, contribuind astfel la atingerea
obiectivului instituit prin Programul Operational Regional 2014-2020.
Obiectivele specifice proiectului sunt:
1. Cresterea activului societatii prin achizitionarea de echipamente performante si un software.
2. Cresterea numarului mediu al salariatilor ai societatii ca urmare a realizarii proiectului
3. Cresterea cifrei de afaceri a societatii STIMA NETWORK SRL.
Persoana de contact : Marinela -Ramona Badulescu – reprzentant legal al S.C. STIMA NETWORK S.R.L. .
Tel : 0749.117.778
S.C. STIMA NETWORK S.R.L.
Sediu social in mun.Pitesti,aleea Dobrogea nr.2,cam. 1,bl.p10,sc B, AP.9
Tel: 0749.117.778,e-mail ramona@stima.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Screenshot_20200512-125928_Word

Leave a Response