|luni, august 2, 2021
  • Follow Us!

ANUNT DE PRESA: „ Consolidarea pozitiei pe piata a firmei Pilot Power Tuning S.R.L prin achizitia de echipamente performante’’ 

anunt

ANUNT DE PRESA
Data: mai 2020

„ Consolidarea pozitiei pe piata a firmei Pilot Power Tuning S.R.L prin achizitia de echipamente performante’’

Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020
Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice
Organismul Intermediar– Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia
Locul de implementare- Mun. Craiova, Str. Banu Stepan, nr. 1A, jud. Dolj,
Prioritate de Investiții:; Axa prioritară 2 – Imbunatatirea competitivitatiiintreprinderilor mici si mijlocii/ 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Tipul materialului: Anunt de presa
Numele proiectului „ Consolidarea pozitiei pe piata a firmei Pilot Power Tuning S.R.L prin achizitia de echipamente performante’’
Beneficiarul: Pilot Power Tuning S.R.L
Cod SMIS: 132156
Data inceperii proiectului: 01.07.2019
Data finalizarii proiectului: 31.12.2020
Valoarea proiectului: 1.303.088,78 lei din care contributie nerambursabila 875.478,56 lei din care 744.156,77 lei din FEDR si 131.321,79 lei din bugetul national.
Obiectivul general al proiectului il reprezinata il reprezinata consolidarea pozitiei pe piata a firmei Pilot Power Tuning SRL prin cresterea competitivitatii economice ca urmare a dezvoltarii unei noi activitati a societatii, prin fabricarea paharelor si farfuriilor de carton cu ajutorul echipamentelor de ultima generatie ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului.
Obiectivele specifice proiectului sunt:
1. Cresterea competitivitatii si productivitatii muncii prin realizarea de investitii in echipamente performante
2. Crearea de noi locuri de munca in cadrul firmei
3. Cresterea cifrei de afaceri
Persoana de contact: Andrei Sandru– reprzentant legal al Pilot Power Tuning SRL; Tel.: 0736701019

PILOT POWER TUNING SRL
Sediu social in mun. Str. Serelor nr. 2, Sat Bascov, Cladire Service C11, judetul Arges, cod postal 117045,
Tel: 0736701019 ,e-mail sandruandrei76@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Screenshot_20200512-145048_Word

Leave a Response