|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Se va înființa Serviciul de salubrizare a deşeurilor menajere din județul Vâlcea! 

Consiliul Judetean Valcea

Se va înființa Serviciul de salubrizare a deşeurilor menajere din județul Vâlcea!

 

Consiliul Județean Vâlcea va aproba în 30 aprilie, iar Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 aprilie 2020, a decis deja modalitatea de organizare, funcţionare şi realizare a serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea, sub forma gestiunii delegate. S-a mai adoptat studiul de oportunitate şi fundamentare pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea, precum și documentaţia de atribuire pentru delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea, şi care cuprinde urmatoarele secţiuni: secţiunea I – Caiet de Sarcini, din care a fost eliminată prevederea de la art.150 referitoare la eliminarea deşeurilor din construcţii la Depozitul conform Feţeni; secţiunea II – Formulare; secţiunea III – Instrucţiuni pentru ofertanţi; secţiunea IV – Condiţii Contractuale.

CL Râmnicu Vâlcea a împuternicit-o pe Carmen Preda, viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, ca în numele şi pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, să aprobe şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea studiul de oportunitate şi fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare, documentaţia de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi şi regulamentul serviciului de salubrizare judeţul Vâlcea.

Tot Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a acordat mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea (ADI Salubrizare), pentru: publicarea anunţului de concesionare aferent procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi; publicarea documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare; derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea (elaborarea răspunsurilor la clarificările înaintate de posibilii ofertanţi, efectuarea modificărilor necesare după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achiziţiei publice, elaborarea rapoartelor din cadrul procedurii de achiziţie şi orice alte documente necesare derulării şi finalizării procedurii de achiziţie); semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deşeurilor din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi, în numele şi pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea de către reprezentantul legal al Asociaţiei, Adrian Cosac – preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response