|vineri, septembrie 17, 2021
  • Follow Us!

SC Bica SRL se razboieste in instanta cu CET Govora pentru exploatarea perimetrului minier Rosioara 

justitie-shutterstock

Omul de afaceri Ilie Virgil Bica are ambitii mari! Acesta se razboieste in instanta cu CET Govora pentru dreptul de exploatare miniera a unui perimetru din judetul Valcea. Cu alte cuvinte, Bica vrea sa-si faca propria mina de unde sa extraga carbune, pe care sa-l vanda dupa aceea, in principal, catre CET Govora, dar si catre alte firme si persoane fizice. Afacerea este una foarte profitabila, iar la un prim calcul in buzunarele afaceristului ar intra un profit de cel putin 3 milioane euro anual. Interesant este ca Bica se bate in instanta cu CET Govora, firma care-i asigura contracte de transport in fiecare an in valoare de mai multe milioane de euro…

In conformitate cu prevederile Legii minelor nr.85/2003 si ale HG 1208/2003, ANRM a scos in 2019 la concurs public de oferte mai multe perimetre pentru concesionarea de activitati de explorare, exploatare miniera – carbune. Lista perimetrelor de explorare scoase la concurs in cadrul Rundei nr. 9812019 a fost aprobata prin Ordinul presedintelui ANRM nr. 6/2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceasta lista figureaza si perimetrul Rosioara, jud. Valcea, pentru substanta lignit. Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul ANRM pe data de 22.03.2019, in cadrul unei sedinte publice, conform prevederilor legale. Pentru perimetrul Rosioara au fost depuse 3 oferte, de catre S.C. ANELIS STIL 2000 S.R.L., Societatea C.E.T. GOVORA S.A. si S.C. BICA S.R.L. Oferta depusa de S.C. ANELIS STIL 2000 S.R.L. a fost descalificata la deschiderea plicurilor, in conformitate cu prevederile HG 1208/2003, art.72, alin. (4), fiind admise la evaluare ofertele celorlalte doua firme. In conformitate cu prevederile HG 1208/2003, Subsectiunea 9, analiza documentatiilor depuse de Societatea C.E.T. GOVORA S.A. si S.C. BICA S.R.L. a fost facuta de catre evaluatorii desemnati prin ordin al presedintelui ANRM. Au fost intocmite rapoarte de analiza, care au fost prezentate Comisiei de deschidere, evaluare si negociere pentru concursul public de oferte nr. 9817019. In conformitate cu prevederile HG 1208/2003, Subsectiunea 9, Comisia a evaluat rapoartele si a stabilit castigatorul, SC Bica SRL, in acest caz oferta care a intrunit punctajul cel mai mare. Rezultatele concursului public de oferte au fost comunicate ofertantilor. Societatea C.E.T. GOVORA S.A. a contestat la ANRM rezultatul concursului public de oferte cu privire la faza de evaluare a ofertelor, in conformitate cu prevederile HG 1208/2003. Comisia de contestatii din cadrul ANRM a respins contestatia. In conformitate cu prevederile legale, Societatea C.E.T. GOVORA S.A. a contestat in instanta rezultatul concursului public de oferte. La aceasta data procedura de concesionare a activitatilor miniere pentru perimetrul respectiv este suspendata pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei.

Nicu Trandafir

Leave a Response