|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Să cugetăm la minunea pe care Domnul o va face în Noaptea Învierii, atunci când Pământul va fi izbăvit de flagelul ucigaș 

FB_IMG_1587127161622

În Sfânta și Marea Joi, Domnul Iisus ne așteaptă pe toți să ne așezăm cu El la masa cea de taină. Să rupem din pâinea sa și să petrecem împreună cu Fiul Domnului. Să vedem cum le spală picioarele ucenicilor și să-i urmăm exemplul, plecându-ne unul altuia. Să cugetăm la minunea pe care Domnul o va face în Noaptea Învierii, atunci când Pământul va fi izbăvit de flagelul ucigaș, pentru că noi am învățat lecția și ne-am reîntors fața spre puterea divină.
Cina cea de Taină (aşezarea Sfintei Cuminecături – Matei 26, 20-30; Marcu 14, 17-31; Luca 22, 14-38; Ioan 13)

„Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi întru pomenirea Mea. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.”(LUCA 22,19-20).

“Aceasta vă poruncesc vouă: să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacș veți avea dragoste unii față de alții” (Ioan 13, 34-35).

Florin Epure

Leave a Response