|vineri, septembrie 17, 2021
  • Follow Us!

Reduceri drastice de personal la CET Govora operate de administratorul judiciar! 

cet_govora_orizontal-640x320

 

Conform raportului administratorului judiciar, la începutul acestui an, CET Govora înregistra un efectiv de 1.556 salariați, cu 756 mai puțin decât la data deschiderii procedurii insolvenței, respectiv 9 mai 2016, când erau angajați 2.312. În ceea ce privește încadrarea personalului, 76,86% dintre persoanele angajate erau muncitori, 7,13% maiștri și 16% personal TESA. Prin Decizia nr. 634/26.07.2019 a administratorului judiciar și a administratorului special de la CET Govora, s-a dispus măsura privind întreruperea temporară a unei părți din activitatea de bază a societății și în mod corespunzător și a activității suport a societății, în perioada 01.08.2019 – 31.12.2019, în considerarea propunerilor de întrerupere a activității CET Govora, astfel cum acestea se regăsesc în nota de fundamentare nr. 25711/25.07.2019, întocmită de conducerea executivă a societății, în urma analizelor economico-financiare realizate și determinate de fenomenul extrem de alunecare a terenului din Cariera Alunu produs în data de 23.05.2019 și care a avut drept consecință distrugerea utilajului de exploatare E01-1400, fenomen calificat ca fiind situație de forță majoră, cu consecințe deosebit de grave asupra activității de bază a CET Govora – producția de energie electrică și termică.

În luna decembrie 2019, au fost suspendate contractele individuale de muncă pentru o perioada de 399 zile (concediu fără salariu) și 263 zile (șomaj tehnic), ca urmare a întreruperii temporare și parțiale a activității CET Govora. Prin Decizia nr. 809/23.10.2019, conducerea societății și-a manifestat intenția reorganizării activității din cadrul CET Govora, în sensul restrângerii acesteia, prin reducerea numărului de personal din cadrul structurilor existente anterior dispunerii reorganizării, cu consecința desființării unui număr de 267 posturi, din totalul de 1.732 existente la data de 15.10.2019, din care 86 vacante și 181 ocupate, conform propunerilor concrete exprimate în mota de fundamentare nr. 34.874/23.10.2019 transmisă Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea și Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea. În data de 29.10.2019, a avut loc prima întâlnire în vederea informării și consultării privind concedierea colectivă, între administrație și reprezentanții Sindicatului 2015 CET Govora. Scopul acesteia a fost de a stabili condițiile în care s-a realizat selecția salariaților posturilor vizate de desființare. Rezultatul consultărilor cu reprezentanții salariaților, din data de 11.11.2019, a avut ca efect desființarea unui număr de 260 posturi, din totalul de 1.732 de posturi existente la data de 15.10.2019, din care 90 posturi vacante și 170 posturi ocupate, cu consecința concedierii colective a salariaților ocupanți ai acestora.

Dat fiind situația economico-financiară a societății și lipsa mijloacelor financiare și în considerarea faptului că prin Contractul Colectiv de Muncă s-a stabilt numai cuantumul nu și modalitatea de plată a salariilor compensatorii, conform celor stabilite cu reprezentanții Sindicatului 2015 CET în timpul consultărilor derulate, societatea va acorda compensații angajaților afectați de concedierea colectivă, respectiv maximum 8 salarii medii nete pe unitate, în funcție de vechimea în muncă, care vor fi achitate către salariați eșalonat, lunar, începând cu lichidarea lunii aferentă încetării raporturilor de muncă. În cursul lunii decembrie au încetat contractele individuale de muncă pentru 58 de salariați, ca urmare a concedierii colective.

(Petre Coman)

Leave a Response