|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, a semnat contractul pentru modernizarea a 6,2 km de drumuri în 3 sate 

Dumbrava Stoenesti

 

Recent, primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, a semnat contractul pentru execuția modernizării a 6,2 km de drumuri în satele Bârlogi, Stoenești și Dobriceni: „Urmează să se asfalteze și resturile de drumuri din satele Bârlogu, Stoenești și Dobriceni și, concomitent, lucrăm la un alt proiect pentru asfaltarea ultimilor 11,2 km de drumuri. Comuna e foarte mare, avem mulți km de drumuri în administrare și trebuie să asfaltăm absolut toate ulițele”. În luna februarie, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat bugetul local pentru anul 2020 la suma de circa 22,73 milioane de lei, precum și lista de investiții a comunei Stoeneşti pentru anul 2020. Din excedentul bugetului local înregistrat anul trecut, Primăria Stoenești a alocat recent suma de circa 4 miliarde de lei vechi pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Stoenești”. Consiliul Local al comunei Stoeneşti a decis în luna octombrie anul trecut achiziţionarea unui număr de 600 de pubele pentru colectarea gunoiului menajer de la locuitorii comunei Stoeneşti, cu respectarea cu prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. În luna august 2019, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a decis acordarea unui sprijin financiar elevilor din localitate care participă la concursuri școlare și sportive. De asemenea, s-a mai decis și achiziționarea și instalarea unor panouri solare pentru căminele culturale din satele Stoenești și Dobriceni, dar și achiziționarea și amplasarea a 4 panouri indicatoare la intrările și ieșirile din comuna Stoenești. În luna iulie, Primăria Stoeneşti a aprobat actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Înfiinţare sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popeşti și Gruiu, comuna Stoenești, judeţul Vâlcea”, la suma de peste 3 milioane de euro. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd in bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, precum și suportarea din bugetul local a comunei Stoeneşti a tuturor cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiţii.

Leave a Response