|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Deputatul PSD Vasile Cocoș vrea extinderea facilităţilor la transport aferente studenţilor români care studiază în străinătate 

Vasile COCOS

 

 

Recent, deputatul PSD Vasile Cocoș a depus la Parlament un proiect privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale, în sensul extinderii facilităţilor la transport aferente studenţilor români care studiază în străinătate. „În prezent, de transportul gratuit pe calea ferată în trafic intern, cu toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a beneficiază studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licenţă, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România. Contravaloarea călătoriilor gratuite efectuate de către studenţi este decontată de la bugetul de stat prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Pentru extinderea facilităţilor la transport aferente studenţilor români care studiază în străinătate, este necesară modificarea legislaţiei în vigoare, respectiv a prevederilor art. 205 alin.(21) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi a Hotărârii Guvernului nr. 42/2017 de aprobare a Normelor metodologice privind acordarea facilitaţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, astfel ca în cadrul legislaţiei în vigoare să se prevadă următoarele: documentul în baza căruia se acordă gratuitate la transportul pe calea ferată a studenţilor români care studiază în străinătate (pentru studenţii de la unităţile de învăţământ din România documentele în baza cărora se acordă gratuitate la transport sunt legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport care este emisă de către unitatea de învăţământ respectivă şi un act de identitate); sursa bugetară de unde se vor deconta călătoriile gratuite acordate studenţilor români din străinătate. Liga Studenţilor Români din Străinătate propune extinderea gratuităţii la transportul feroviar intern pentru studenţii români din străinătate/UE. O astfel de măsură, susţine aceasta, s-ar încadra în logica europeană de extindere a orizonturilor tinerilor săi cetăţeni prin programul Interrail al Comisiei Europene. Prin acest proiect, aproximativ 30.000 de tineri vor avea posibilitatea să descopere Europa cu trenul gratuit timp de o lună. Suntem de părere că garantarea gratuităţii la transportul feroviar pentru studenţii români din străinătate ar avea acelaşi efect de lărgire a orizonturilor, permiţându-le descoperirea bogăţiei culturale din ţara noastră. În al treilea rând, Guvernul României nu dispune în acest moment de o bază de date pentru a ţine o evidenţă a tuturor românilor care studiază în străinătate. Există o varietate de beneficii în existenţa unei astfel de baze de date. Pe de o parte, se pot realiza statistici pe care se pot baza viitoare proiecte ale guvernului. Pe de altă parte, informaţiile preluate din această bază de date pot fi utilizate în dezvoltarea viitoarelor măsuri pentru atragerea studenţilor în ţară, recrutarea de capital uman în administraţia publică, dar şi o mobilizare mai rapidă a activităţilor din străinătate derulate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni sau Ministerul Afacerilor Externe. Nu în ultimul rând, extinderea acestei facilităţii ar restabili egalitatea privind mobilitatea internă faţă de colegii noştri din ţară prin garantarea aceloraşi avantaje de care şi aceştia beneficiază şi ar transmite un mesaj de deschidere faţă de studenţii din străinătate, care rămân o resursă de primă importanţă pentru viitorul României. De asemenea, considerăm că gratuitatea transportului feroviar şi cu metroul oferită studenţilor români din străinătate, care anul următor vor trece de 40,000, reprezintă o recunoaştere a faptului că aceştia încă sunt membri ai societăţii româneşti, o recunoaştere importantă în contextual actual problematic al fenomenului de brain-drain şi propune o procedură privind implementarea acestei măsuri pe care, noi, în calitate de iniţiatori, cu sprijinul Ministerului Transporturilor, dorim să o susţinem prin prezenta iniţiativă legislativă”, se arată în expunerea de motive.

Leave a Response