|sâmbătă, mai 21, 2022
  • Follow Us!

Tribunalul Vâlcea suspendă programul cu publicul la Arhivă-Registratură 

f_350_200_16777215_00_images_banner1_tribunal_valcea_1


1. Începând cu data de 27 martie 2020, până la încetarea stării de urgenţă, se suspendă programul cu publicul a compartimentului Arhivă-Registratura.
2. Studierea dosarelor având ca obiect cauzele de urgenţă deosebită, care se judecă în perioada stării de urgenţă, în toate materiile, se realizează prin intermediul aplicaţiei Infodosar şi, în mod excepţional, se poate solicita cauza la studiu înainte de deschiderea şedinţei de judecată, în sală.
3. În cazuri excepţionale, în cauzele în care complexitatea deosebită a dosarului reclamă timp pentru studiu, consultarea se va realiza în arhivă, pe baza unei cereri transmise către instanţă exclusiv prim mijloace electronice, cu cel puţin 48 de ora înaintea şedinţei. Cererea se soluţionează de preşedintele secţiei sau judecătorul de permanenţă din cadrul secţiei respective.
4. Depunerea oricăror cereri sau înscrisuri (inclusiv declaraţiile de cale de atac) în cauzele de urgenţă deosebită, care se judecă în perioada stării de urgenţă, în toate materiile, se realizează exclusiv prin mijloace electronice (fax sau e-mail, la numerele/adresele disponibile pe pagina de internet a instanţei), depunerea originalelor la dosar putând fi realizată numai cu acordul ori la cererea instanţei.
5. Pe toată durata stării de urgenţă, actele de  procedură primite prin poştă sau curierat, indiferent de natura cauzelor la care se referă, vor fi păstrate în loc special, fără a fi prelucrate, timp de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 10 zile de la data primirii.
În acest scop, se vor tine un număr de 7 mape în arhivă, toate înscrisurile primite în aceeaşi zi fiind păstrate în aceeaşi mapă, urmând a fi sortate şi prelucrate după trecerea a cel puţin 7 zile.
După expirarea acestui interval, grefierii arhivari vor proceda la deschiderea corespondenţei, sortarea şi înaintarea pe secţii/completuri de judecată, cu efectuarea lucrărilor de înregistrare în ECRIS şi de scanare, potrivit Regulamentului şi deciziilor în vigoare.
6. Cererile de chemare în judecată primite prin mijloace electronice vor fi înregistrate în vederea repartizării în ziua primirii.
Cererile de chemare în judecată primite prin poştă/curierat vor fi înregistrate în ziua deschiderii şi sortării corespondenţei din mapele de păstrare prevăzute la art. 5, respectiv 7 zile.
7. Dispoziţiile prezentei Decizii, privind modalitatea de studiere a cauzelor şi depunerii înscrisurilor în cauzele de urgenţă deosebită vor fi menţionate în conţinutul listelor de şedinţă întocmită de grefieri şi publicată cu cel puţin 7 zile înainte de şedinţa de judecată.

Tribunalul Valcea

Leave a Response