|sâmbătă, decembrie 3, 2022
  • Follow Us!

Mirela Toma, numita de PNL la conducerea invatamantului valcean: Gaura de peste un miliard de lei la Liceul Constantin Brancoveanu din Horezu! 

17d910ff601696fc45569ff9822ec879_XL

 Mirela Toma, numita de PNL  la conducerea invatamantului valcean: Gaura de peste un miliard de lei la Liceul Constantin Brancoveanu din Horezu!

 

Mirela Toma, una dintre marionetele principale ale baronului galben al judetului Valcea, Cristian Buican, a fost numita inspector scolar general adjunct cu atributii de inspector scolar general la ISJ Valcea. Toma s-a remarcat de-a lungul timpului ca martora profesionista in procesele civile deschise de seful de partid. Aceeasi Mirela Toma s-a aflat in anul 2016 in centrul unui adevarat scandal financiar, atunci cand Curtea de Conturi a depistat nereguli in valoare de peste un miliard lei vechi la Liceul Constantin Brancoveanu din Horezu unde aceasta era directoare. Din pacate, in mod sigur, situatia invatamantului valcean se va inrautati cu astfel de personaje dubioase la conducere! Toma are principala misiune: schimbarea tuturor inspectorilor scolari, dar si a directorilor de scoli (la sugestia si sub directa indrumare a liberalilor Mircea Poenaru si Grig Craciunescu, asa cum s-a hotarat in BPJ al PNL Valcea)!

 

Contract de inchiriere cu cantec

 

In anul 2017, inspectorii Curtii de Conturi au constatat că “Liceul Constantin Brâncoveanu “, al carui director era Mirela Toma, a pus la dispoziție spre folosință, cu titlu gratuit, Asociației pentru Promovarea patrimoniului Autentic Horezu, un spațiu din domeniul public al U.A.T.O Horezu în suprafață de 153mp, situate în incinta liceului, fără respectarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, astfel că bugetul local nu a realizat venituri din folosirea acestui spațiu în valoare estimate de 100.160 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în valoare de 26.194 lei(Abatere consemnată în NC nr. 1935/02.05.2017).

In procesul verbal incheiat de Curtea de Conturi  se mai precizeaza ca:

Liceul Constantin Brâncoveanu (Grup Școlar Constantin Brâncoveanu) a încheiat în anul 2012 Acordul de parteneriat nr. 964/03.08.2012 (Anexa nr, 4 –NC) cu Asociația Depresiunea Horezu și Asociația pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu, care are ca obiect “stabilirea drepturilor și obligațiilor părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor totale precum și responsabilitățile ce le revin în desfășurarea activităților aferente dezvoltării obiectivului “Atelier de ceramică“ în scopul implementării planului de afaceri al Partenerului 3, Asociația pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu, selectat și premiat în cadrul proiectului I-DEALIS Incluziune și Dezvoltare Economică în zonele Alpine (montane și submontane) din România, prin Întreprinderi Sociale, finanțat prin POS-DRU Axa 6.1, Prezentul parteneriat va asigura condițiile necesare în vederea operaționalizării unui spațiu destinat desfășurării unor cursuri de ceramică în cadrul unor Tabere tematice pentru copii și adulți, cursuri școlare și de pregătire a adulților, producție în domeniul ceramicii, fără perturbarea activităților instructiv-educative ale Grupului Școlar Constantin Brâncoveanu“.

În baza acestui acord, liceul a pus la dispoziție, cu titlu gratuit, Asociației pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu, un spațiu proprietate publică al U.A.T.O Horezu și aflat în administrarea liceului, compus din cantina Sala mese+grup sanitar și zonă acces parcare, situate în strada A.I.Cuza nr. 1, corp C, fără a exista o hotărâre a Consiliului Local Horezu în acest sens.

Spațiul pus la dispoziție cu titlu gratuit face din ansamblul construcției Liceu Cantină, cu numărul de inventar 307 (suprafață construită 341,4 mp și valoare de inventar 237.900 lei).

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 prevede la articolul 124 că se pot acorda de către consiliile locale, în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Asociația pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu utilizează spațiul pus la dispoziție în baza acordului nr. 964/03.08.2012 și pentru activități economice (Anexa nr. 4 –NC), respectiv producția în domeniul ceramicii;

Liceul Constantin Brâncoveanu nu a prezentat documente din care să rezulte că această asociație se încadrează în prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, Consiliul Local hotărăște darea în administrare, închirierea sau concesionarea bunurilor proprietate publică; contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau administrare.

Conform prevederilor legale sus-menționate, utilizarea spațiului din incinta Liceului “Constantin Brâncoveanu“ de către Asociația pentru Promovarea Patrimoniului Autentic Horezu putea fi făcută în baza unei Hotărâri a Consiliului Local Horezu și numai dacă asociația îndeplinea condițiile prevăzute la art. 124 din Legea nr. 215/2001.

În acordul de parteneriat încheiat se prevede la pct.(9) “În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde direct pentru prejudiciile cauzate partenerilor și terților“.

Prin încheierea acestui parteneriat, fără respectarea prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, bugetul local nu a realizat venituri din folosirea acestui spațiu în valoarea estimată de auditori de 110.160 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în valoare de 26.194 lei (Anexa nr. 29 –NC).

 

Mirela Toma nu a aplicat prevederile legale

 

Cauzele producerii abaterii de la legalitate și regularitate constau în necunoașterea prevederilor legale de către Toma Mirela –director la Liceul Constantin Brâncoveanu, care a semnat acordul de parteneriat precum și în neverificarea destinației spațiilor date în administrare de către U.A.T.O Horezu. Nu au fost respectate următoarele prevederi legale:

-Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 14,15 și 1611;

-Legea administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, art. 36 alin (5) și (7) lit. A și art. 12412.

Valoarea estimată a abaterii este de 110.160 lei la care se adaugă majorări în valoare de 26.194 lei și reprezintă venituri din folosința spațiilor proprietate publică neîncasate la bugetul local (Anexa nr. 29 –NC).

Consecințele economico-financiare ale abaterii de la legalitate și regularitate constau în nerealizarea veniturilor bugetului local cu suma de 110.160 lei.

 

Persoanele cu atribuții în domeniul în care s-au constatat deficiențele sunt:

-Toma Mirela –director Liceul Constantin Brâncoveanu care a semnat acordul de parteneriat;

-membrii consiliului de administrație al liceului care au aprobat încheierea acordului de parteneriat (Anexa nr. 31 –NC);

În răspunsul dat la nota de relații nr. 1870/20.04.2017 (Anexa nr. 26 –NC), doamna Toma Mirela precizează:”încheierea parteneriatului a vizat 2 obiective-obiectivul economico-financiar-oportunitatea reabilitării locației respective, aflată într-o stare avansată de degradare, din fonduri europene, întrucât nu au existat soluții de finanțare la data respectivă-obiectivul educativ-formarea la elevi a competențelor și abilităților practice antreprenoriale, manageriale și de marketing, în vederea educării în spiritul… respectiv meșteșugului de ceramică, olărit horezean, aflat în patrimonial UNESCO “.

Reprezentanții entității și-au însușit deficiența constatată de echipa de audit, iar în urma procesului de conciliere, nu au rămas probleme în divergență cu privire la abaterea constatată.

 

Tiberiu Pirnau

 

Leave a Response