|sâmbătă, decembrie 3, 2022
  • Follow Us!

În atenția asiguraților din județul VALCEA! 

stare urgenta
Având în vedere declararea stării de urgență de către Președintele României pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului în România, la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Valcea recomandăm asiguraților, angajatorilor și furnizorilor de servicii medicale limitarea la maximul posibil a deplasărilor la sediul CAS Valcea și utilizarea unor modalități de comunicare care nu presupun contactul direct cu angajații instituției noastre, respectiv, poștă, poșta electronică, fax, telefon.
In acest sens, vă aducem la cunoștință dispunerea de măsuri, după cum urmează:

EVIDENȚĂ ASIGURAȚI
Pentru verificarea calității de asigurat se va accesa aplicația de pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html, iar solicitările privind dobândirea/actualizarea calității de asigurat se transmit pe email [email protected], [email protected] sau fax Fax: +40 (0)250 – 73.79.49, +40 (0)350 – 41.24.89.
Documentele pentru eliberarea cardului european de asigurări de sănătate se transmit pe email [email protected]
Pentru probleme întâmpinate cu utilizarea cardului național de asigurări de sănătate solicitările se transmit pe email [email protected] sau prin apel la nr. de telefon 0374.825.733; 0374.825.729
Toate documentele necesare stabilirii calitatii de asigurat se depun pe email sau prin posta la adresa CAS Valcea, Gral Magheru, nr. 27, Rm. Valcea
Solicitările persoanelor juridice privind recuperarea indemnizației pentru concedii medicale vor fi transmise prin intermediul serviciilor poștale/curierat sau direct la registratură parter doar în situații de urgență.
Relații suplimentare la:

Structură de specialitate Email Centrală: 0250.738.035

Evidență Asigurați [email protected], Int. 142, 145, 147,
Card european de asigurări de sănătate [email protected] Int. 104
Card național de asigurări de sănătate [email protected] Int. 142, 145, 147,
Concedii medicale [email protected] Int. 108, 137, 140

FORMULARE EUROPENE ȘI ACORDURI INTERNATIONALE
Cererile însoțite de documentele necesare se depun la registratură parter sau pe email [email protected] (pe cerere se menționează nr. de telefon al solicitantului). Relatii la nr. de telefon 0374.825.734

DISPOZITIVE MEDICALE
Cererile însoțite de documentele necesare obținerii deciziei pentru procurarea unui dispozitiv medical se depun prin intermediul serviciilor poștale/curierat (pe cerere se menționează nr. de telefon al solicitantului) sau direct la registratura doar în situații de urgență.
Deciziile eliberate de CAS Valcea vor fi transmise prin poștă la adresele de domiciliu indicate pe cerere.
Relații suplimentare la numerele de telefon 0374.825.712, 0374.825.707

Leave a Response