|duminică, decembrie 5, 2021
  • Follow Us!

Transferul imobilelor de la fosta unitate militară Vlădești către Primăria Râmnicului, tot mai aproape de realizare 

um-vladesti

 

În cadrul ședinței de Guvern de joi, 20 februarie, ministrul Educației și Cercetării a prezentat o notă pe tema transmiterii de către Executiv a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, județul Vâlcea, din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. În considerațiile generale, se arată că Universitatea din Pitești și-a fundamentat opțiunea de a dezvolta un centru universitar puternic în imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26.

Prin raportare la sediul în care își desfășoară în prezent activitatea specializările Universității din cadrul filialei Râmnicu Vâlcea, noua locație oferă magnetismul „Centrului” (vs. „Periferia” fostei unități militare de la Vlădești), crescând exponențial atractivitatea. Nu este de neglijat nici prestigiul cultural și social al comunității locale, care alocă unei instituții de învățământ superior – cu grad de încredere ridicat – un spațiu privilegiat. Universitatea din Pitești are capacitatea instituțională de a dezvolta programe de studiu performante, în directă corelare cu cerințele pieței muncii locale/zonale. La nivelul Universității s-a constituit și este operativ Consiliul Consultativ al Rectorului pentru relația cu mediul economic și social. Totodată, specializările cerute insistent, neacoperite cu personal calificat în anumite sectoare de activitate, vor fi introduse progresiv în oferta educațională a Universității.

În plus, în cadrul Universității din Pitești funcționează Colegiul Terțiar Nonuniversitar (conform OMEN nr. 3689/14.05.2018) pentru absolvenți cu sau fără diplomă de bacalaureat (studii postliceale, nivelul 5 de calificare). Acest Colegiu oferă oportunități multiple și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar vâlcean. Într-o piață atât de dinamică, o formă de școlarizare cu acest profil și cu programe intensive (două, trei sau patru semestre în funcție de specializare) poate fi soluția corectă. Acesta are în vedere inclusiv dezvoltarea învățământului profesional și tehnic dual.

Elementele care compun baza materială a imobilului situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26 din municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv spații de învățământ, laboratoare, cămin, cantină, ateliere, sală de sport, odată preluate de Universitate vor fi reintroduse în fluxul firesc de activități specifice, consolidând un mediu academic performant și atractiv pentru zonă/regiune. Imobilul sus menționat a constituit baza materială a Liceului Tehnologic „Oltchim”, unitate de învățământ preuniversitar de stat reorganizată începând cu anul școlar 2018-2019, prin divizare totală, astfel că imobilul a rămas la dispoziția Consiliului Local. La solicitarea autorităților locale, Ministerul Educației și Cercetării a avizat favorabil solicitarea ca în acest imobil să își desfășoare activitatea de învățământ Universitatea din Pitești. Ca instituție de învățământ superior multidimensională, comprehensivă, Universitatea din Pitești se va baza în dezvoltarea filialelor sale predilect pe oameni din partea locului.

Potrivit punctului 30 din Anexa 2 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, domeniul public al statului este alcătuit din „terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea: Parlamentul, Președinția, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice subordonate acestora; instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea; unități ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului Administrației și Internelor, ale serviciilor publice de informații, precum și cele ale Direcției generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și prefecturile, cu excepția celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora”.

De asemenea, conform art. 293 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, declarându-se din bun de interes public județean sau local în bun de interes public național.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin adresa Serviciului APL, Registrul Agricol și Arhivă nr. 16463/18.04.2019, a comunicat Ministerului Educației și Cercetării Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 103 din 11 aprilie 2019 privind exprimarea acordului de principiu pentru trecerea unui imobil construcții și teren aferent situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, din domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea și administrarea Consiliului Local, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării – Universitatea din Pitești. Totodată, la art. 2 al HCL al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 103/2019 se menționează că trecerea imobilului sus-menționat în domeniul public al statului se va efectua după primirea solicitării Guvernului României.

(Petre Coman)

Leave a Response