|marți, decembrie 7, 2021
  • Follow Us!

„Rasfatatul” Primariei Ramnicului, Vasile Neacșu, construieste, construieste si nu se mai… opreste 

Vasile Neacsu

Dezvoltatorul imobiliar Vasile Neacșu a primit aprobare pentru construirea unui imobil de birouri pe strada Știrbei Vodă

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 2020, a aprobat documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – Imobil de birouri şi spaţii multifuncţionale şi împrejmuire, strada Ştirbei Vodă nr. 11C, 13” (lângă Parcul Zăvoi), beneficiar Vasile Neacşu. Construcţiile propuse, cât şi cheltuielile aferente respectării condiţiilor impuse de avizatori, racordurile la utilităţile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului. Termenul de valabilitate al documentaţiei aferente PUD este de 2 ani de la data aprobării. Terenul studiat are o suprafaţă totala de 630 mp, din care, proprietatea Neacșu Vasile și Neacșu Adriana Elena, teren în suprafaţă de 449 mp și restul Chiticariu Dragoș și Chiticariu Gabriela.

Pentru edificarea obiectivului propus a fost emis certificatul de urbanism nr. 1065/21053 din 18.07.2018, la care s-a prelungit valabilitatea pana la data de 18.07.2020, prin care se solicita intocmirea documentaţiei de urbanism – PUD. Soluţia urbanistica adoptata se înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Rm. Valcea. Din analiza globala a situatiei urbanistice existente si a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind urmatoarele concluzii: situatia actuala susţine ipoteza dezvoltării zonei, funcţiunea propusa fiind compatibila cu funcţiunile specifice zonei. Utilitățile se vor asigura prin racordare la reţelele existente în zonă, pe cheltuiala investitorului. La eliberarea autorizaţiei de construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

(Petre Coman)

Leave a Response