|joi, decembrie 9, 2021
  • Follow Us!

Noi locuinte sociale in cartierul Ostroveni din Ramnicu Valcea 

large_12-8-10--22-34-51blocuri anl_2 pp

 

Zilele trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat devizul general, actualizat, aferent obiectivului de investiţii „Amenajare locuinţe sociale zona Ostroveni” la valoarea totală de 29.332.322 lei cu TVA (6,3 milioane de euro), precum și cheltuielile de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii la valoarea totală de 3.542.067 lei cu TVA. Proiectul „Amenajare locuinţe sociale zona Ostroveni” este cuprins in Programul de Constructii Locuinţe Sociale si de Necesitate derulat conform Legii nr. 114/1996 de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, pentru care se transmite la începutul anului solicitare in vederea alocarii sumei anuale, aferenta cheltuielilor pentru execuţia lucrărilor de la bugetul de stat. Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitii a fost elaborat in anul 2017 si a fost aprobat prin Hotararea de Consiliu Local nr. 275 din 28 noiembrie 2017, la valoarea totala de 28.532.802 lei cu TVA.

În urma elaborarii documentaţiei aferente proiectului tehnic, respectiv Documentaţia Tehnica pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, au fost revizuite devizele aferente cheltuielor obiectivului de investitie „Amenajare locuinţe sociale zona Ostroveni” , ca urmare a modificări legislaţiei privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. La data de 22.01.2019 s-a finalizat procedura de achiziţie publica a execuţiei lucrărilor cu valoarea totala pentru execuţia lucrărilor de 26.896.453 lei cu TVA. Având in vedere prevederile din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor investiţii finanţate din fonduri publice, devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existent, se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii: după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii este necesară actualizarea devizului general al cheltuielor obiectivului de investiții.

(Petre Coman)

Leave a Response