|marți, noiembrie 30, 2021
 • Follow Us!

Marti, 18 februarie, consilierii locali din Ramnicu Valcea aproba bugetul pe 2020 

consilieri locali Ramnicu Valcea

In data de 18.02.2020, ora 13.00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listelor de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2020 – Măsura ISPA Cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal ”Ariel” pentru anul 2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Amenajare Parc Ostroveni” și a cheltuielilor aferente acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA – anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 18.11.2008 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 4. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 338 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea – Goranu utilizat ca drum acces – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6 din 30.01.2020 referitoare la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acesteia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2, nr.3 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în fața instanțelor judecătorești – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 7. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății PIEȚE PREST SA cu privire la achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul 305/90/2017* – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 8. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar al Societății APAVIL SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarele nr. 1581/90/2019 și nr. 3019/90/2019 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2019 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 10. Întrebări, interpelări și răspunsuri.

 

Leave a Response