|sâmbătă, noiembrie 27, 2021
  • Follow Us!

Curtea de Conturi a descoperit nereguli la Primaria Baile Govora, condusa de Mihai Mateescu 

mateescu-govora

Timp de 5 ani, edilul din Govora, Mihai Mateescu, nu a avut ca prioritate realizarea… veniturilor proprii la buget

 

Activitatea autorității administrației publice locale a orașului Băile Govora (condusă de primarul liberal Mihai Mateescu) în previzionarea veniturilor proprii și în urmărirea încasării acestora pe parcursul execuției bugetare, nu s-a desfășurat în condiții de performanță, astfel că realizarea veniturilor proprii nu a constituit o prioritate în stabilirea și menținerea echilibrului bugetar în perioada 2014-2018. Acestea sunt concluziile Camerei de Conturi Vâlcea, care a mai analizat modul în care realizarea veniturilor proprii, la nivelul orașelor, constituie o prioritate în stabilirea și menținerea echilibrului bugetar.

Alte abateri descoperite la Primăria Băile Govora au fost următoarele: supraevaluarea veniturilor în etapa de elaborare a bugetului local comparativ cu drepturile constatate de încasat; în etapa de fundamentare a proiectului de buget nu au fost analizate și dezbătute în consiliul local punctele slabe ale activității de colectare a impozitelor și taxelor locale; la nivelul entității fișele de post ale personalului cu atribuții în domeniul colectării și administrării impozitelor și taxelor locale nu au fost actualizate și nu acoperă întru totul obiectivele care derivă din legislația în materie de impozite și taxe locale; în perioada 2014-2018 organul fiscal local din cadrul UAT Orașul Băile Govora nu a planificat și efectuat inspecții fiscale la contribuabili; în perioada 2014-2018, acțiunile de executare silită au fost insuficiente și nu au fost aplicate toate procedurile reglementate de lege care să asigure încasarea creanțelor; neintegrarea aplicațiilor informatice utilizate pentru evidența fiscală și evidența contabilă; neîntocmirea unei planificări a activităților specifice colectării impozitelor și taxelor locale (nu s-a urmărit modul în care au fost realizate activitățile specifice administrării veniturilor. Nu s-a stabilit un sistem de indicatori care să măsoare performanța colectării impozitelor și taxelor locale); activitatea de raportare, monitorizare și realizare a indicatorilor privind gradul de realizare a veniturilor proprii programate nu a fost organizată, neexistând un sistem de monitorizare a performanței colectării veniturilor; neelaborarea și neimplementarea unei strategii de promovare a serviciilor oferite contribuabililor, respectiv nu a fost elaborată, aprobată și implementată o procedură operațională pentru activitatea de asistență a contribuabililor și de documentarea a acestei activități.

(Petre Coman)

Leave a Response