|sâmbătă, martie 6, 2021
  • Follow Us!

Ramnicu Valcea: Amenzi MARI pentru cei care nu păstrează curățenia, ordinea, un anumit număr de animale de companie și distrug spațiile publice 

Mircea-Gutau-19.07.2019
  • Începând cu data de 1 februarie, la Râmnicu Vâlcea,

Amenzi MARI pentru cei care nu păstrează curățenia, ordinea, un anumit număr de animale de companie și distrug spațiile publice

La sfârșitul anului trecut, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru păstrarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Râmnicu Vâlcea, care va intra în vigoare din 1 februarie 2020. Potrivit prevederilor din OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, consiliul local şi primarul au obligaţia de a asigura măsurile necesare pentru buna gospodărire a localităţii, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acesteia. În acest scop, în anul 2006, Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr. 50 privind aprobarea normelor de salubrizare ale municipiului Râmnicu Vâlcea, principalul act administrativ normativ prin care s-a urmărit asigurarea şi menţinerea curăţeniei, creşterea nivelului estetic şi de confort urban al oraşului. Cu toate că acest act normativ s-a dorit a fi cuprinzător atât sub aspectul noţiunilor reglementate, cât şi sub cel al faptelor ce constituie încălcări ale normelor de convieţuire socială, schimbările fireşti intervenite de-a lungul timpului în societate în general şi în comunitatea locală în special, au făcut ca în prezent să fie necesară o actualizare.

„Modificările semnificative asupra regimului sancţionator aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (regula generală de achitare a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal) impun, pe de o parte, o corelare a hotărârii consiliului local cu prevederile legii-cadru, iar pe de altă parte, o revizuire a nivelului minim al contravenţiilor astfel încât norma juridică sancţionatorie să aibă suficientă forţă de coerciţie pentru a descuraja manifestările nedorite/ilicite sau pentru a determina contravenienţii să intre în legalitate şi să îşi corecteze comportamentul. Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, expunerea de motive şi proiectul de hotărâre au fost publicate pentru informarea şi consultarea cetăţenilor. în termenul legal, a fost înregistrată adresa nr. 45388/11.11.2019 prin care Asociaţia de Protecţie a Animalelor A doua şansă a solicitat eliminarea prevederilor care fac referire la obligaţiile agenţilor economici sau persoanelor fizice care au în întreţinere animale şi păsări invocând prevederile legislative privind protecţia şi drepturile animalelor.

Analiza documentului în cauză arată că actele normative invocate şi cel în discuţie reglementează raporturi juridice diferite, respectiv, Legea nr. 205/2004 reglementează protecţia animalelor, adică raportul dintre proprietarul animalelor şi animalul deţinut (impunându-i obligaţii de asigurare a hranei, sănătăţii şi bunăstării animalului, în sensul convenţiei ratificare de România în domeniu), iar proiectul de hotărâre reglementează raportul dintre proprietarul animalelor şi proprietarii/vecinii din blocul/condominiu/imobilul în care este deţinut animalul de către proprietarul său, aceste din urmă reglementări având ca finalitate asigurarea unei convieţuiri normale în comun, respectiv a condiţiilor de linişte, sănătate şi igienă pentru toţi cetăţenii municipiului”, se arată în referatul Primăriei Râmnicului.

(Petre Coman)

Leave a Response