|sâmbătă, februarie 27, 2021
  • Follow Us!

Proprietarii chioșcurilor de lângă Spitalul Județean s-au angajat să le modernizeze, în parteneriat cu Primăria Râmnicului 

Spitalul Judetean Valcea

Proprietarii chioșcurilor de lângă Spitalul Județean s-au angajat să le modernizeze, în parteneriat cu Primăria Râmnicului

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat prelungirea duratei contractelor de închiriere încheiate cu PAMIRAST SRL, ASALI SRL şi ONY SRL, având ca obiect închirierea de teren pentru amplasare construcţii cu caracter provizoriu, situat în Râmnicu Vâlcea, în partea de sud a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, până la finalizarea obiectivului de investiţii „Construcţii spaţii pentru închiriat, Calea lui Traian nr. 201”, dar nu mai mult de 1 an, respectiv până la data de 31.12.2020, încheindu-se în acest sens un act adiţional la fiecare contract. Prin Hotărârea nr. 422/27.12.2018 Consiliul Local a aprobat preluarea de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de chioşcurile situate în Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian – Spital Nord, încheiate anterior cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local în condiţiile modernizării construcţiilor provizorii amplasate pe domeniul public până la data de 31.12.2019, în baza unui proiect unitar avizat de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea.

În cadrul întâlnirii organizate în 2019 cu reprezentanţii celor 3 societăţi, titulare ale contractelor de închiriere, s-a convenit cu privire la realizarea proiectului de modernizare a construcţiilor provizorii de către autoritatea publică, pentru toată suprafaţa ocupată de chioşcuri, precum şi a spaţiului liber existent în prezent între două dintre chioşcuri, urmând ca titularii actuali ai contractelor de închiriere să suporte cotă parte din costurile de realizare a modernizării, proporţional cu suprafaţa deţinută, în condiţiile prelungirii contractului de închiriere pe o perioadă de 5 ani, care să permită recuperarea investiţiei. În acest sens, obiectivul de investiţii „Construcţii spaţii pentru închiriat, Calea lui Traian nr. 201” a fost inclus în Lista de investiţii, aprobată de Consiliul Local în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019 prin HCL nr. 263, după care s-a demarat procedura de achiziţie a serviciului de proiectare.

Conform adresei a Serviciului Investiţii, la data de 15.10.2019 obiectivul de investiţii se afla în faza de semnare a contractului de proiectare, cu precizarea că durata totală a serviciului de proiectare este de 80 de zile, fiiră perioada de obţinere a avizelor (pentru care se estima un termen maxim de 20 de zile). Date fiind aceste termene, realizarea proiectului de modernizare a construcţiilor provizorii de către autoritatea publică nu se poate finaliza până la data de 31.12.2019. Potrivit prevederilor din contractele de închiriere, durata închirierii poate fi prelungită cu acordul Consiliului Local, în baza solicitării scrise a locatarului, prezentată cu 30 zile înainte de expirarea termenului contractului. Precizăm că la data de 16.12.2019 niciuna dintre societăţi nu înregistrează debite restante.

Leave a Response