|miercuri, septembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Prima ședință a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din acest an 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Joi, 30 ianuarie 2020, va avea loc prima ședință a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din acest an, cu următoarea ordine de zi: aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea privind intravilanul în Cartierul Feţeni; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUZ şi RLU – Construire mic spaţiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr.1C – Municipiul Râmnicu Vâlcea”, iniţiator Monibi Max; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu – Imobil de birouri şi spaţii multifuncţionale şi împrejmuire, str. Ştirbei Vodă nr. 11 C, 13”, beneficiar: Neacşu Vasile, Neacşu Adriana Elena şi Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoş; proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi concesionarea directă a acestuia; proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociaţiei Municipiilor din România pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociaţiei “Oraşe Energie în România” pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Patronatului Serviciilor Publice pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA VÂLCEA” în anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei ce revine municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din judeţul Vâlcea, în anul 2020; proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.01.2020; proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar pentru investiţii în valoare de 30.000.000 lei; proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor generale actualizate aferente proiectului “Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24”; proiect de hotărâre privind participarea Şcolii Gimnaziale “Spiru Haret” la Proiectul “Educaţia – A doua şansă”, precum şi finanţarea din bugetul local al municipiului a contribuţiei proprii; proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrări de întreţinere spaţii verzi şi a tarifelor pentru lucrări reparaţii şi/sau mentenanţă; proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.01.2020; proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor indirecte şi a cheltuielilor generale de administraţie, pe activităţi, inclusiv anexele 1-7, la ETA SA; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc B, bloc C şi bloc D strada Ostroveni; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1169/2002, încheiat cu societatea Agexim SRL; proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii staţiilor ETA, în perioada cursurilor, de către autocarul cu nr.de înmatriculare VL 74 CSI pentru transportul gratuit al elevilor cu handicap, însoţitorilor acestora şi cadrelor didactice; proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui imobil – teren cu destinaţia de drum public; proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren cu destinaţia de drum public; proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în materie civilă pentru a asista şi a reprezenta Municipiul Râmnicu Vâlcea în dosarul nr. 566/46/2019; proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 5, pct.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019.

Leave a Response