|marți, martie 9, 2021
  • Follow Us!

Aflată în insolvență, SC Forconcid SA a înregistrat în 2018 pierderi de 100.000 euro și datorii de 2,5 milioane euro 

Forconcid

 

Potrivit situaţiilor comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, SC Forconcid SA (aflată în insolvență) a realizat anul trecut o cifră de afaceri de numai 1,9 milioane de lei, venituri totale de circa 1,9 milioane de lei şi pierderi de 450.000 lei (100.000 euro). La data de 31 decembrie 2018, SC Forconcid SA avea datorii de 11,47 milioane de lei (2,5 milioane de euro), un capital social subscris vărsat de 635.000 lei, nici un salariat, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”. La data de 28 februarie 2018, Tribunalul Vâlcea decis în Dosarul nr. 305/90/2018 să admită cererea formulată de debitorul SC Forconcid SA pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, instanţa a dispus deschiderea procedurii generale împotriva debitorului şi a numit administrator judiciar pe SP Vizal Consulting IPURL, care îndeplinește atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 1.500 lei. În temeiul art. 99 din lege, Tribunalul Vâlcea a mai dispus notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 100 din lege. S-a mai decis comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 66 alin. 6 şi 7 din Legea nr. 85/2014, califică drept declaraţii de creanţă cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de SC Elm Arca SA, Primăria comunei Milcoiu, SC Cosmin şi Irina SRL şi SC Vilforest SRL.

Leave a Response