|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Va avea loc ultima ședință din acest an a Consiliului Local al municipiului Râmnicului Vâlcea 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

 

Luni, 23 decembrie 2019, va avea loc ultima ședință din acest an a Consiliului Local al municipiului Râmnicului Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2019; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2019; proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului estimat pentru organizarea evenimentelor festive din luna decembrie 2019; proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2020” şi a caietului de sarcini aferent; proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local pentru efectuarea unor lucrări; proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere din zona Spitalului Judeţean de Urgenţă; proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu situat în str. Carol I nr. 19 către Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat – Organizaţia Judeţeană Vâlcea; proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 5.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – “Elemente de identificare ale titlurilor de călătorie”; proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui imobil teren cu destinaţia de drum public; proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind parcarea autovehiculelor în perimetrul parcărilor de reşedinţă din municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2019 referitoare la aprobarea modelului de Acord de Colaborare dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea, Organizaţia care implementează răspunderea extinsă a producătorului şi Operatorul serviciului de salubrizare; proiect de hotărâre privind modificarea art.2, lit.k din Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 13.09.2019; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondul statului, aflate în proprietatea privată a municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente serviciului de salubrizare aplicabile pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 341/31.10.2019; proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze Formularul de Adeziune 2030 la Pactul Primarilor; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la convenţia de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea – Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia “Centru pentru Familie”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 317/31.08.2017; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “APA Vâlcea”; proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru păstrarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response