|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Primăria Stoeneşti a aprobat achiziţionarea unui număr de 600 de pubele pentru colectarea gunoiului menajer 

Dumbrava Stoenesti

 

Consiliul Local al comunei Stoeneşti a aprobat în luna octombrie achiziţionarea unui număr de 600 de pubele, de capacitate 120 litri, pentru colectarea gunoiului menajer de la locuitorii comunei Stoeneşti, cu respectarea cu prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Pubelele vor fi predate în folosinţă gratuită locuitorilor comunei Stoeneşti, aceștia răspunzând de buna administrare a lor şi de modul de folosire a acestora. Primarul din Stoeneşti, Gheorghe Dumbravă, a spus că este pe lista de finanţare a Fondului de Dezvoltare şi Investiţii proiectul pentru asfaltarea a 6,2 kilometri de drumuri comunale. În luna august, Consiliul Local al comunei Stoeneşti a decis acordarea unui sprijin financiar elevilor din localitate care participă la concursuri școlare și sportive. De asemenea, s-a mai decis și achiziționarea și instalarea unor panouri solare pentru căminele culturale din satele Stoenești și Dobriceni, dar și achiziționarea și amplasarea a 4 panouri indicatoare la intrările și ieșirile din comuna Stoenești. În luna iulie, Primăria Stoeneşti a aprobat actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Înfiinţare sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare menajeră în satele Piscu Mare, Neghinești, Deleni, Popeşti și Gruiu, comuna Stoenești, judeţul Vâlcea”, la suma de peste 3 milioane de euro. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd in bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, precum și suportarea din bugetul local a comunei Stoeneşti a tuturor cheltuielilor neeligibile pentru realizarea obiectivului de investiţii. Încă din luna mai, Primăria comunei Stoenești a aprobat realizarea obiectivului de investiții „Asfaltare drumuri de interes local în satele Stoenești, Mogoșești (DC 160 B) și Dobriceni, în lungime totală de 2,2 km”, a elaborarii si realizarii proiectului tehnic, a caietului de sarcini și a detaliilor de execuţie. În luna aprilie, Consiliul Local Stoenești a adoptat bugetul local pe anul 2019 la nivelul sumei de 33 milioane de lei.

Leave a Response