|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului: Impozitele şi taxele locale pentru anul 2020 vor fi MENȚINUTE la același nivel cu cele din 2019 

Mircea-Gutau-19.07.2019

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a stabilit cotele procentuale pentru calculul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, fiind la același nivel cu cele din 2019. Au fost aprobate nivelurile sumelor fixe avute în vedere la calculul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, după cum urmează: impozitul/taxa pe clădiri pentru persoane fizice; impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii; impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii; impozitul pe terenurile din extravilan; impozitul pe mijloace de transport cu tracţiune mecanică; impozitul pe remorci, semiremorci sau rulote; impozitul pe mijloacele de transport pe apă; taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor; taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate. De asemenea, a fost stabilit impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone şi impozitul pe combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2020. Sumele fixe ce se au în vedere la calculul impozitului pe mijloacele de transport, cotele de calcul la impozite şi taxe surse de venit ale bugetului local rămân la nivelul practicat în anul 2019.

Pentru a fi respectate prevederile din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în data de 25 octombrie 2019 a fost făcut public pe site-ul Primăriei Râmnicu Vâlcea anunţul referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ de aprobare a nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020. Pentru clădirile rezidenţiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul va fi de 0,12% (cota de impozitare se aplică la valoarea impozabilă a clădirii stabilită în condiţiile legii). Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul va fi de 0,5%. Cota de impozitare se aplică asupra valorii care poate fi: valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă; valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Pentru anul fiscal 2020, s-a aprobat acordarea unei bonificaţii de 10% pentru sursele de venit reprezentând impozitul pe clădiri aparţinând contribuabililor persoane fizice şi juridice care efectuează anticipat până la 31 martie 2020 inclusiv, plata integrală a obligaţiilor datorate bugetului local calculate pentru fiecare rol fiscal unic, provenind din orice fel de impozite si taxe, inclusiv amenzi. Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Impozitele pe mijloacele de transport ce se vor aplica în anul 2020 în Râmnicu Vâlcea sunt următoarele: motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc, inclusiv – 9 lei; motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc – 10 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv – 21 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv – 83 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv – 166 lei; autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc – 334 lei; autobuze, autocare, microbuze – 28 lei; alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv – 35 lei; tractoare înmatriculate – 21 lei; vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică sub 4.800 cmc – 3 lei; vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică peste 4.800 cmc – 6 lei; vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată – 115 lei/an.

(Petre Coman)

Leave a Response