|marți, august 16, 2022
  • Follow Us!

Primăria Drăgășani acționează iresponsabil in gestionarea deșeurilor municipale 

Cristian-Nedelcu

Primăria Drăgășani acționează iresponsabil in gestionarea deșeurilor municipale generate pe raza municipiul Drăgășani, prin neînțelegerea si nerespectarea legislației actuale in domeniul salubrizării si gestionarii deșeurilor municipale. Încă de la licitația finalizata in 26.06.2018, administrația locala a transmis date eronate referitoare la situațiagestionarii deșeurilor, atât prin prezentarea in cadrul licitației de un numărde generatori persoane fizice si juridice total diferit de realitatea din teren( altele decât cele din INS), cat si prin declararea unor cantității de deșeuridiferite de ce se regăsește in realitate.

Primăria Drăgășani nu a respectat prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

In perioada derulării contractului , societatea BRAI CATA SRL a sesizat UAT DRAGASANI de mai multe ori privind discrepanța intre ce este in documentația de atribuire , inclusiv contractul de delegare, si situația de fapt. Astfel in perioada iulie 2018 – noiembrie 2019 , BRAI CATA SRL a colectat de pe raza municipiul Drăgășani o cantitate de 7628 tone fata de o cantitate de 6710 tone cat erau prevăzute in documentația de atribuire, in condițiile in care in documentație au fost declarate un număr de 20579persoane fizice si in realitate sunt contractate 8732 persoane , si un indice de generare de 0,8 kg/zi de persoana respectiv o densitate de 350kg/mc. In realitate densitatea este de 0,15 kg/mc, astfel încât cantitatea reala care trebuia colectata , atenție (!) pentru total populație si agenți economici prevăzuți in caietul de sarcini, este de 4911,47 tone !!!, deci o diferența de 2716 tone colectata suplimentar de operatorul BRAI CATA SRL, cantitate pentru care BRAI-CATA SRL a suportat toate costurile.

La nenumăratele notificări ale societății BRAI CATA, prin care am solicitat echilibrarea contractuala in baza numărului real de populație si indice de generare, a aplicării prevederilor OUG 74 privind modificarea legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu aplicarea acesteia pe situația reala din teren ( număr populație real, indice generare real, tarife distincte, tarife penalizatoare pentru cei care nu colectează separat deșeurile), UAT Drăgășani nu a răspuns in timp util si conform legislației, a adoptat hotărâri de consiliu nelegale si a interpretat legea după bunul plac. Toate acțiunile UAT Drăgășani au fost împotriva operatorului BRAICATA, producându-i acestuia prejudicii importante, pentru recuperarea cărorasocietate acționează in justiție.
Cel mai grav este ca UAT Drăgășani nu a înțeles si a refuzat in permanenta in aplicarea legii pentru finanțarea serviciului de salubrizare. Conform art 25, 26, 26 si 28 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 are obligația legala pentru instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii, astfel încât in perioada derulării contractului un număr mediu de 11500 de persoane au refuzat sa facă contract si au beneficiat de colectarea deșeurilor fără ca acest serviciu sa fie plătit, fie de către ei, fie de către UAT Drăgășani prin taxa speciala de salubrizare.

Întrebăm public UAT Drăgășani :

Care este umărul de controale efectuate de către UAT Primăria Drăgășani, prin instituțiile subordonate specializate, la agenții economici de pe raza Municipiului Drăgășani in vederea verificării conformării obligațiilor de mediu si salubrizare?

Daca UAT Primăria Drăgășani a aplicat prevederile art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor actualizata, daca da sa ne comunice modalitatea prin care a fost transpusa obligația respectiva inclusiv Hotărârea de Consiliu Local prin care a fost adoptata respectiva obligație, cu toate cerințele prevăzute la lit a) – i).

Daca UAT Municipiul Drăgășani a aplicat prevederile art. 20 ( 5) lit a)- f) din Legea nr. 249/2011 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje actualizata, daca da sa ne comunice modalitatea prin care a fost transpusa obligația respectiva inclusiv Hotărârea de Consiliu Local prin care a fost adoptata respectiva obligație.

Menționăm ca acțiunea UAT DRAGASANI, in vederea neasigurării continuității serviciului de salubrizare, are consecințe grave asupra fluxului deșeurilor din Drăgășani si, indirect, un impact negativ asupra mediului înconjurător si al locuitorilor, care plătesc taxe si impozite locale.

Menționăm ca la notificarea BRAI-CATA SRL din 05.09.20192019, precum si la adresele referitoare la aplicare legislației in vigoare, in special OUG 74/2018, Primăria Drăgășani a acționat după bunul plac, interpretând termenul de 90 de zile pentru continuitatea serviciului de când au crezut ea de cuviință, si nu de la termenul de 05.09.2019, de când a fost depusă notificarea de încetare a contractului si de continuitate a serviciului pentru o perioada de 90 de zile de catre BRAI-CATA SRL, respectiv 05.09.2019-03.12.2019

Primarul Drăgășaniului minte

In privința clarificării modului de prestare a serviciului , au avut loc întâlniri si corespondente in urma cărora Primarul Drăgușanului a recunoscut si a afirmat ca este de acord cu plata pentru diferența de persoane si cantități dar in realitate a mințit atât pe operatorul de salubritate BRAI CATA SRL cat si pe locuitorii municipiuluiDrăgășani neintroducând si neavizând plata serviciilor conform situației reale.

Menționam ca SC BRAI-CATA SRL a avut toata deschiderea prin care a respectat legea asigurând continuitatea serviciului de salubrizare pentru o perioada de minim 90 zile , respectiv 05.09.2019-03.12.2019

Solicitam instituțiilor sa medieze si sa clarifice de urgenta situația gestionarii deșeurilor din municipiul Drăgășani, in vederea unei gestionari corecte, legale si conforme a deșeurilor municipale, sa oblige UAT Drăgășani sa-si achite datoriile fata de BRAI CATA SRL și mai ales sa aplice un preț corect!

Va mulțumim și va asiguram de tot sprijinul nostru,

Echipa BRAI- CATA SRL

Din respect pentru resurse!
www.braicata.ro

Foto: Cristian Nedelcu, primar Dragasani

Leave a Response