|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea: Amendamente la Legea bugetului de stat pentru salvarea proiectelor depuse pe FDI 

Neata deputat

Amendamente la Legea bugetului de stat pentru salvarea proiectelor depuse pe FDI

În urma discuțiilor purtate cu primarii din județ și la rugămintea de a găsi o soluție pentru a salva proiectele depuse pe FDI am depus un amendament, la Legea bugetului de stat pentru anul 2020.

Fondul de Dezvoltare și Investiții a fost înființat în baza O.U.G.114/ 2018.
În baza acestui act normativ, foarte multe UAT- uri din țară au început demersuri în ceea ce privește proiectarea și desfășurarea procedurilor de achiziție privind realizarea unor lucrări necesare unui trai decent , mai ales în zonele rurale.
Au fost depuse peste 3000 proiecte de către UAT-uri, dintre care 696 proiecte au fost aprobate pentru finanțare. Din 696 proiecte aprobate, s-au semnat doar 239 contracte de finanțare cu Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Din 239 contracte semnate, 40 UAT-uri au semnat acte adiționale prin care s-au alocat avansuri în limita a 15 % din valoarea Contractului de Finanțare.
Având în vedere intenția Guvernului României de a desființa FDi, o măsură neinspirată atât din punct de vedere economic și social, dar și din puct de vedere al dezvoltării comunităților am depus un amendament prin care am solicitat ca proiectele ce se afla în derulare și cele care au fost semnate prin contracte să fie finanțate.
Contractul este acordul de voință dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.
Părțile sunt libere să încheie orice contracte și să determine conținutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică și de bunele moravuri. Totodată, părțile trebuie să acționeze cu bună-credință atât la negocierea și încheierea contractului, cât și pe tot parcursul executării sale, neputând înlătura sau limita această obligație.
Mai exact, orice parte trebuie să-și execute obligațiile astfel cum acestea au fost asumate prin contractul încheiat între părți.
Atunci când fără justificare, una dintre părțile contractante nu își îndeplinește obligațiile asumate, ea este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat celeilalte părți și este obligată să-l repare, cu alte cuvinte fără respectarea acestor obligații se deschide drumul unui lung sir de procese, în instanță.
În plus, lăsarea lucrărilor nefinanțate și nefinalizate în stadiul din acest moment ar crea o problemă majoră UAT –urilor.

Sper ca actualul Guvern să nu blocheze aceste proiecte foarte importante pentru oameni, iar deputații PNL și Alde din Vâlcea să susțină amendamentul meu.

Îmi respect promisiunile și voi rămâne alături de oameni și primari!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea

Leave a Response