|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Damila SRL sponsorizeaza clubul de handbal SCM Râmnicu Vâlcea 

senator-nitu

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 decembrie 2019, a aprobat rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2019, în plus cu suma de 240 milioane de lei vechi la Titlul II Bunuri şi servicii, sumă încasată din sponsorizări. Bugetul instituţiei Sport Club Municipal, rectificat, ajunge la valoarea totală de 11.311.200 lei. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 118/25 aprilie 2019 fost aprobat bugetul de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2019, cu o valoare totală de 9.750.300 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Ulterior, bugetul a fost rectificat în plus cu suma de 1.536.900 lei şi a ajuns la valoarea totală de 11.287.200 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. Prin adresa nr. 2114/02.12.2019, Sport Club Municipal solicită majorarea veniturilor cu suma de 24.000 lei, sumă încasată de la Damila SRL, reprezentând sponsorizare. La partea de cheltuieli se suplimentează creditele bugetare cu suma de 24.000 lei, la Titlul II Bunuri şi servicii. În situaţia acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, în a căror implementare şi aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează: Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Art 19, alin (2) pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite; prevederile de la Cap. V din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, art. 67, alin (1), finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiilor publice se asigură astfel: integral din bugetul local, din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local, integral din venituri proprii.

One Response to Damila SRL sponsorizeaza clubul de handbal SCM Râmnicu Vâlcea

  1. Laurian C.

    Felicitari OMULUI , Dan Nitu , care arata ca indiferent de situatii cine are caracter demonstreaza acest lucru.
    De ce nu au aceeasi atitudine toti acei care se sparg in figuri dar de fapt nu musca din partea din spate pe cine vor ei si considera ca si-au facut datoria.
    Pigmeii nu vor fi niciodata de incredere.

     

Leave a Response